Aikuiskasvatustieteen aineopinnot

Haluatko syventää tietojasi aikuisen oppimisesta? Kiinnostaako monitieteinen näkökulma?

Aikuiskasvatustieteen aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittua osaamista. Sisällöt käsittelevät aikuisen elämänalueista mm. työtä ja koulutusta niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta.

Opinnoissa perehdytään ajankohtaisiin sisältöihin yhdistämällä tieteellistä ja kokemuksellista näkökulmaa. Monipuoliset sisällöt mahdollistavat myös omien lähtökohtien ja tavoitteiden huomioimisen. 

Opinnot sujuvat etänä ja omassa aikataulussa

Edeltävät opinnot:

  • Kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen, varhaiskasvatustieteen, kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot/approbatur -opintokokonaisuus (15 ov/25 op) tulee olla suoritettuna.
  • Jakson "KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät, 5 op" edeltävänä suorituksena vaaditaan kurssin "KTKO1005 Johdatus määrälliseen tutkimukseen, 2 op" (tai sitä vastaavien opintojen) suorittamista.


Lisätietoja löydät Opintopolusta (lv 2020-2021)
tai opettaja Minna Maunulalta.

Kokkolan yliopistokeskuksen avoin yliopisto ja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ovat yhdistyneet. Oletko kiinnostunut aloittamaan opinnot avoimessa yliopistossa? Ilmoittaudu JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa.