Aikuiskasvatustieteen aineopinnot

Haluatko syventää tietojasi aikuisen oppimisesta? Kiinnostaako monitieteinen näkökulma?

Opinnot sujuvat etänä ja omassa aikataulussa.

 

Aikuiskasvatustieteen aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittua osaamista. Sisällöt käsittelevät aikuisen elämänalueista mm. työtä ja koulutusta niin yksilön, yhteisön kuin yhteiskunnankin näkökulmasta.

Opinnoissa perehdytään ajankohtaisiin sisältöihin yhdistämällä tieteellistä ja kokemuksellista näkökulmaa. Monipuoliset sisällöt mahdollistavat myös omien lähtökohtien ja tavoitteiden huomioimisen. 

Edeltävät opinnot:

  • Kasvatustieteen ja/tai aikuiskasvatustieteen, varhaiskasvatustieteen, kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot/approbatur -opintokokonaisuus (15 ov/25 op) tulee olla suoritettuna.
  • Jakson "KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät, 5 op" edeltävänä suorituksena vaaditaan kurssin "KTKO1005 Johdatus määrälliseen tutkimukseen, 2 op" (tai sitä vastaavien opintojen) suorittamista.

Ilmoittaudu mukaan aikuiskasvatustieteen aineopintoihin, tervetuloa!

Lisätietoja löydät Opintopolusta (lv 2020-2021)
tai opettaja Minna Maunulalta.