02.02.2018

Väkivaltatutkimuksen opinnot

 Väkivaltaa ja sen seurannaisvaikutuksia koskevan ymmärryksen ja asiantuntijuuden tarve on viime vuosina havaittu monilla eri aloilla. Erityisen vakavaksi se on koettu sosiaali- ja terveyssektorilla ja kasvatusalan asiantuntijoiden ja ammattilaisten keskuudessa. Myös työelämään liittyvä väkivalta ja esimerkiksi kulttuurin, taiteiden ja journalismin rooli ja suhde väkivaltaan ovat viimeaikoina nousseet vahvasti esille sekä arjen käytännöissä että julkisissa keskusteluissa ja kansallisilla ja kansainvälisillä tieteellisillä foorumeilla.Opinnot ovat suoritettavissa joustavasti etäopintoina.

Monitieteinen väkivaltaopintokokonaisuus keskittyy erityisesti väkivaltaan, joka ei tapahdu organisoitujen väkivaltakoneistojen toimesta. Painopistealueina ovat arjessa, instituutioissa ja läheisissä suhteissa tapahtuva ja kohdattava väkivalta sekä väkivallan kulttuurit ja mediaväkivalta.

Opinnoissa perehdytään mm. väkivaltaan ilmiönä ja tutkimuskohteena, lähisuhdeväkivaltaan ja sen ehkäiseviin ja hoidollisiin interventioihin sekä väkivallan kohtaamisen institutionaalisiin käytäntöihin ja eettisiin kysymyksiin. Opettajina on useita opettajia Jyväskylän yliopiston eri laitoksilta (mm. YTT, dosentti Marita Husso, YTT Johanna Hiitola, PsT Helena Päivinen) sekä eri alojen asiantuntijoita Jyväskylän yliopiston ulkopuolelta (mm. VTT Leena Malkki, FT Satu Lidman, OTT, dosentti Heini Kainulainen). 

Lisätietoja löydät Opintopolusta.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, erikoissuunnittelija Teija Rosenqvist, teija.rosenqvist@chydenius.fi, 0400 179 601