Väkivaltatutkimuksen opinnot

Väkivaltaa ja sen seurannaisvaikutuksia koskevan ymmärryksen ja asiantuntijuuden tarve on viime vuosina havaittu monilla eri aloilla. Erityisen vakavaksi se on koettu sosiaali- ja terveyssektorilla ja kasvatusalalla. Myös työelämään liittyvä väkivalta ja esimerkiksi kulttuurin, taiteiden ja journalismin rooli ja suhde väkivaltaan ovat viimeaikoina nousseet vahvasti esille sekä arjen käytännöissä että julkisissa keskusteluissa ja tieteellisillä foorumeilla.

 

 

Opinnot ovat suoritettavissa joustavasti etäopintoina.

Monitieteinen väkivaltatutkimuksen opintokokonaisuus (25 op) keskittyy erityisesti väkivaltaan, joka ei tapahdu organisoitujen väkivaltakoneistojen toimesta. Painopistealueina ovat arjessa, instituutioissa ja läheisissä suhteissa tapahtuva ja kohdattava väkivalta sekä väkivallan kulttuurit ja mediaväkivalta.

Opinnoissa perehdytään mm. väkivaltaan ilmiönä ja tutkimuskohteena, väkivallan kohtaamisen institutionaalisiin käytäntöihin ja eettisiin kysymyksiin, lähisuhdeväkivaltaan, väkivaltarikollisuuden historiaan sekä symbolisen väkivallan ja väkivallan esitysten ilmenemiseen taiteessa ja kulttuurissa. Opettajina on useita opettajia Jyväskylän yliopiston eri laitoksilta sekä eri alojen asiantuntijoita Jyväskylän yliopiston ulkopuolelta. Väkivaltatutkimuksen opettaja-tutkijaryhmä palkittiin syksyllä 2018 opetuksen kehittämisen palkinnolla työstä, jota kuvaa yhteisöllinen ja systemaattinen kehitystyö sekä erinomainen opiskelijapalaute. Perusteluissa kiitettiin myös valtakunnallista edelläkävijyyttä.

Tervetuloa mukaan näihin ainutlaatuisiin opintoihin – vastaavanlaista ei ole muualla tarjolla!

Lisätietoja löydät
Opintopolusta (lv 2020-2021)
tai Teija Rosenqvistilta.

Kokkolan yliopistokeskuksen avoin yliopisto ja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ovat yhdistyneet. Oletko kiinnostunut aloittamaan opinnot avoimessa yliopistossa? Ilmoittaudu JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa.