Sosiaalityön perusopinnot

Hanki peruspaketti sosiaalitieteistä ja yliopistollisista sosiaalityön opinnoista. Opi tarkastelemaan yhteiskunnan ja sosiaalityön muutoksia ja ilmiöitä tieteellisestä näkökulmasta.

Perheelliselle, työssä käyvälle opiskelijalle etäopiskelumahdollisuus on aivan loistava, kuten myös mahdollisuus valita kurssien suoritustapa!

Sosiaalityön perusopinnot suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiaalityön erityispiirteitä ja ymmärtää sosiaalityön suhdetta muihin yhteiskuntatieteisiin. Opiskelija omaksuu peruslähtökohdat tutkimustiedon hyödyntämisestä ja tuottamisesta sekä ymmärtää yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmasta.

Opinnot suoritettuaan opiskelija omaa perusvalmiudet jäsentää sosiaalityötä teoreettisesti ja empiirisesti sekä tuottaa tieteellisesti pätevää tekstiä. Opiskele koko opintokokonaisuus joustavasti verkossa!

Ilmoittaudu mukaan sosiaalityön perusopintoihin, tervetuloa!

Lue lisää Opintopolusta (lv. 20-21)