Sosiaalityön aineopinnot

Haluaisitko opiskella sosiaalityötä tutkintotavoitteisesti? Etsitkö yhtä laajoja sosiaalityön aineopintoja kuin yliopiston pääaineopiskelijoillakin on? Haetko tieteellistä perspektiiviä sosiaalityön kentällä tapahtuviin muutoksiin ja ilmiöihin?

Sosiaalityön aineopinnot tarjoavat pohjaopinnot sosiaalityön maisteriopintoihin Kokkolan yliopistokeskuksessa!

 Opetus on pääosin verkko-opiskelua, jonka lisäksi joissakin opintojaksoissa on viikonloppuseminaareja Kokkolassa (kokonaisuuden aikana n. 3 kertaa). 

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • tietää, mitä akateeminen ammatillinen sosiaalityö on
  • hallitsee oppialan peruskäsitteet sekä teoreettiset, ammatilliset ja tutkimukselliset perusteet
  • tuntee voimassa olevan suomalaisen sosiaalilainsäädännön perusteet ja hallinnolliset periaatteet

Edeltävät opinnot

  • vähintään hyvin tiedoin suoritetut sosiaalityön perusopinnot

Lisätietoja sosiaalityön tutkintotavoitteisesta opiskelusta löydät TÄÄLTÄ!

Lue lisää Opintopolusta (lv. 20-21)

Sosiaalityön kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma

Erillisenä suorituksena on mahdollista suorittaa kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma.

Lue lisää Opintopolusta (lv. 20-21)