Sosiaalityön aineopinnot

Haluaisitko opiskella sosiaalityötä tutkintotavoitteisesti?  Haetko tieteellistä perspektiiviä sosiaalityön kentällä tapahtuviin muutoksiin ja ilmiöihin?

Sosiaalityön aineopinnot tarjoavat pohjaopinnot sosiaalityön maisteriopintoihin Kokkolan yliopistokeskuksessa!

 Opetus on pääosin verkko-opiskelua, jonka lisäksi joissakin opintojaksoissa on viikonloppuseminaareja Kokkolassa. 

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • tietää, mitä akateeminen ammatillinen sosiaalityö on
  • hallitsee oppialan peruskäsitteet sekä teoreettiset, ammatilliset ja tutkimukselliset perusteet
  • tuntee voimassa olevan suomalaisen sosiaalilainsäädännön perusteet ja hallinnolliset periaatteet

Edeltävät opinnot

  • vähintään hyvin tiedoin suoritetut sosiaalityön perusopinnot

Lisätietoja sosiaalityön tutkintotavoitteisesta opiskelusta löydät TÄÄLTÄ!

Lue lisää sosiaalityön aineopinnoista Opintopolusta (lv. 20-21)

Sosiaalityön kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma

Erillisenä suorituksena on mahdollista suorittaa kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma.

Lue lisää kandidaattiseminaarista Opintopolusta (lv. 20-21)

 

Kokkolan yliopistokeskuksen avoin yliopisto ja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ovat yhdistyneet. Oletko kiinnostunut aloittamaan opinnot avoimessa yliopistossa? Ilmoittaudu JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa.