Musiikkiterapian perusopinnot

Miten musiikki vaikuttaa? Haluaisitko soveltaa musiikin terapeuttisia mahdollisuuksia omassa työssäsi?

Musiikkiterapialla tarkoitetaan musiikkiterapeutin suorittamaa ja musiikin eri ominaisuuksia hyödyntävää toimintaa hoidollisten päämäärien saavuttamiseksi. Musiikkiterapiassa ollaan kiinnostuneita musiikin hoitavista, psykologisista ja fysiologisista vaikutuksista. Se on psykoterapian erityissovellus, jossa musiikkia käytetään apuna psyykkisessä kuntoutuksessa.

Musiikkiterapian perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle teoreettista, tutkimuksellista ja kliinistä perustietopohjaa musiikkiterapiasta. Opinnot perehdyttävät opiskelijaa musiikkiterapian perusmenetelmiin sekä sovelluksiin ja käytäntöihin erilaisissa diagnostisissa kohderyhmissä. 

Kenelle?

Opinnot sopivat erityisen hyvin hoito-, kasvatus-, erityiskasvatus- ja musiikkialan ammateissa toimiville tai niille aikoville sekä sivuaineopinnoiksi esim. musiikkitieteen, musiikkikasvatuksen, psykologian ja kasvatustieteellisten aineiden opiskelijoille. Perusopintoihin ei ole pääsyvaatimuksia. Opintoihin sisältyy luentoja, demonstraatioita ja seminaarityöskentelyä yhteensä noin 10 viikonloppuna. 

 

Kokkolan yliopistokeskuksen avoin yliopisto ja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ovat yhdistyneet. Oletko kiinnostunut aloittamaan opinnot avoimessa yliopistossa? Ilmoittaudu JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa.