Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -verkkokurssi (HYVY002, 2 op)

Taitoja yliopisto-opiskeluun ja tukea aikuisopiskelijan arkeen!

Verkkokurssilla vahvistat opiskelukykyäsi:

Saat ohjausta opiskelutaitoihin ja opintojen suunnitteluun.
Tunnistat, millainen opiskelija olet.
Löydät keinoja opintojen sovittamiseen muuhun elämään.
Opit käsittelemään opiskelustressiä.
Luottamuksesi opinnoissa onnistumiseen kasvaa.
Pääset vaihtamaan ajatuksia muiden opiskelijoiden kanssa.


 • Kurssi tehdään kokonaan verkossa etäopiskellen.
 • Kurssi sopii avoimen yliopiston opintoja aloittaville, maisteriopintoihin valituille tai opinnoissaan jumiutuneille.
 • Opintojakso hyväksi luetaan yleisopintoihin tai vapaavalintaisiin opintoihin Jyväskylän yliopiston tutkinnoissa.

Oppimistehtävät olivat hyvin opettavaisia ja niistä oli helppo oppia taitoja omaan elämään sovellettavaksi.

Tehtävät olivat mielenkiintoisia ja mukavasti lisäsivät itsetuntemusta. Oivallisia aiheita kiireisiin elämäntilanteisiin.

Tehtävät avasivat aivan uudenlaisia näkökulmia.

Sain kurssilta vertaistukea, mikä avasi silmiä sille, kuinka moni kamppailee samanlaisten ajatusten kanssa. Ei olekaan olemassa "superihmisiä".

Kurssin parasta antia oli vertaistuki. Kävimme monia mielenkiintoisia keskusteluja pienryhmissä ja sain huomata, että muillakin on samanlaisia haasteita opiskeluissaan kuin minulla.

Opettaja oli erittäin positiivinen ja kannustava. Kurssilla oli rento ja hyvä ilmapiiri.

Kurssin yleiset tiedot

Opintotyyppi: yleisopintoja
Vastaava yliopisto: Jyväskylän yliopisto
Edeltävät opinnot: Opinnot ovat avoimia kaikille, ei vaadita edeltäviä opintoja.

Opintomaksu ja opinto-oikeus

Opintomaksu: 30 euroa, joka laskutetaan kurssin alussa.
Opinto-oikeus: Opinto-oikeusaika kestää kaksi viikkoa kurssin päättymisen jälkeen.

Ilmoittautuminen

Kurssi järjestetään samansisältöisenä kolme kertaa lukuvuodessa. Valitse itsellesi sopivin ajankohta.
Jokaiselle kurssille otetaan 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Syksy 2019:
1. kurssi: 11.9.-20.10.2019.
Ilmoittautumisaika: 1.8.-4.9.2019. ILMOITTAUDU verkossa. (ks. yliopisto-opintoja tukevat opinnot)
2.
kurssi: 30.10-8.12.2019.  Ilmoittautumisaika: 12.9.-23.10.2019. ILMOITTAUDU verkossa. (ks. yliopisto-opintoja tukevat opinnot)

Kevät 2020:
3. kurssi: 15.1.-23.2.2020. Ilmoittautumisaika: 1.11.2019-8.1.2020. ILMOITTAUDU verkossa. (ks. yliopisto-opintoja tukevat opinnot)

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja perumisehdoista www-sivuilta.

Opintojakson sisältö

 • Minäpystyvyys ja itsetuntemus: omat uskomukset itsestä oppijana opiskelukyvyn perustana
 • Akateemiset opiskelutaidot: lukeminen, kirjoittaminen ja tiedonhaku yliopisto-opiskelun perustaitoina
 • Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö: opiskelun, työn ja perheen yhteensovittaminen arjenhallintana
 • Stressi ja palautuminen: stressinkäsittely ja palautuminen voimavaroina

Osaamistavoitteet

 • opiskelijalla on perusvalmiudet hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä huolehtimiseen
 • opiskelija tunnistaa käsityksiä itsestään oppijana ja osaa soveltaa itsereflektointia opiskelussa
 • opiskelijalla on valmiudet kehittää opiskelutaitojaan
 • opiskelijalla on keinoja yhdistää opiskelu muuhun elämään ja käsitellä mahdollisia kuormittavia tilanteita
 • opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa elämäntapaansa hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn kannalta

Suoritustapa

Opintojakso suoritetaan verkkokurssina, johon sisältyy:

 • luentotallenteita
 • itsenäisiä kirjallisia tehtäviä
 • reaaliaikaista opetusta verkossa
 • pienryhmätyöskentelyä verkossa

Syksyn 2019 verkkokurssien aikataulut:

Syksyn 1. kurssi: 11.9.-20.10.2019

 • vk 37: ke 11.9.2019 klo 17.30-18.30: Orientaatio kurssiin (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • vk 38: ke 18.9.2019 klo 17.30-19.30: Minäpystyvyys ja itsetuntemus (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • vk 39: ke 25.9.2019 klo 17.30-19.30: Akateemiset opiskelutaidot (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • vk 40: ke 2.10.2019 klo 17.30-19.30: Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö
 • vk 41: Pienryhmätyöskentely verkossa: Stressi ja palautuminen

Syksyn 2. kurssi: 30.10.-8.12.2019

 • vk 44: ke 30.10.2019 klo 17.30-18.30: Orientaatio kurssiin (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • vk 45: ke 6.11.2019 klo 17.30-19.30: Minäpystyvyys ja itsetuntemus (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • vk 46: ke 13.11.2019 klo 17.30-19.30: Akateemiset opiskelutaidot (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • vk 47: ke 20.11.2019 klo 17.30-19.30: Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö
 • vk 48: Pienryhmätyöskentely verkossa: Stressi ja palautuminen

Kevään 2020 kurssin aikataulu: 15.1.-23.2.2020

 • vk 3: ke 15.1.2020 klo 17.30-18.30: Orientaatio kurssiin (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • vk 4: ke 22.1.2020 klo 17.30-19.30: Minäpystyvyys ja itsetuntemus (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • vk 5: ke 29.1.2020 klo 17.30-19.30: Akateemiset opiskelutaidot (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • vk 6: ke 5.2.2020 klo 17.30-19.30: Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö
 • vk 7: Pienryhmätyöskentely verkossa: Stressi ja palautuminen

Verkkokurssin suorittaminen edellyttää reaaliaikaiseen verkko-opetukseen osallistumista.
Tarvitset tietokoneen, jossa on Internet-selain ja vähintään laajakaista-nopeuksilla toimiva verkkoyhteys sekä kuulokkeet/kaiuttimet ja mikrofonin. Kurssilla käytetään Moodle -verkko-oppimisympäristöä, jonka käyttöön opastetaan ensimmäisellä opetuskerralla (orientaatio).

Opettaja: KM, PsM Sanna Anttonen

Yhteyshenkilöt

Opintosihteeri Julia Varila p. 040 805 4410,

 • opintoihin ilmoittautuminen
 • opintomaksut ja opinto-oikeudet
 • opintosuoritusten rekisteröinti

Yliopistonopettaja, opintoneuvoja, hyvis Sanna Anttonen p. 040 805 4408, sanna.anttonen@chydenius.fi

 • kurssin sisältö
 • kurssin suoritustavat
 • opintojen ohjaus
 

 Ota yhteyttä! Neuvomme ja ohjaamme sinua mielellämme!