06.06.2018

Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -verkkokurssi (HYVY002, 2 op)

Taitoja yliopisto-opiskeluun ja tukea aikuisopiskelijan arkeen!

Verkkokurssilla vahvistat opiskelukykyäsi:

Saat ohjausta opiskelutaitoihin ja opintojen suunnitteluun.
Tunnistat, millainen opiskelija olet.
Löydät keinoja opintojen sovittamiseen muuhun elämään.
Opit käsittelemään opiskelustressiä.
Luottamuksesi opinnoissa onnistumiseen kasvaa.
Pääset vaihtamaan ajatuksia muiden opiskelijoiden kanssa.


 • Kurssi tehdään kokonaan verkossa etäopiskellen.
 • Kurssi sopii avoimen yliopiston opintoja aloittaville, maisteriopintoihin valituille tai opinnoissaan jumiutuneille.
 • Opintojakso hyväksi luetaan yleisopintoihin tai vapaavalintaisiin opintoihin Jyväskylän yliopiston tutkinnoissa.

Tehtävät olivat mielenkiintoisia ja käytännönläheisiä, jolloin oppi hyödyntämään ja pohtimaan asioita käytännön kautta.

Samanlaisessa elämäntilanteessa olevat aikuisopiskelijat toivat tukea ja uskoa siihen, että opiskelun, perheen ja työn yhteensovittaminen voi todellakin onnistua.

Opettaja oli lämmin, välittävä ja antoi positiivista palautetta.

Kurssin yleiset tiedot

Opintotyyppi: yleisopintoja
Vastaava yliopisto: Jyväskylän yliopisto
Edeltävät opinnot: Opinnot ovat avoimia kaikille, ei vaadita edeltäviä opintoja.

Opintomaksu ja opinto-oikeus

Opintomaksu: 30 euroa, joka laskutetaan kurssin alussa.
Opinto-oikeus: Opinto-oikeusaika kestää kaksi viikkoa kurssin päättymisen jälkeen.

Ilmoittautuminen

Kurssi järjestetään samansisältöisenä kolme kertaa lukuvuodessa. Valitse itsellesi sopivin ajankohta.
Jokaiselle kurssille otetaan 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Syksy 2018:
1. kurssi: 12.9.-21.10.2018.
Ilmoittautumisaika: 1.8.-5.9.2018. ILMOITTAUDU verkossa. (ks. yliopisto-opintoja tukevat opinnot)
2.
kurssi: 31.10-9.12.2018.  Ilmoittautumisaika: 12.9.-24.10.2018. ILMOITTAUDU verkossa. (ks. yliopisto-opintoja tukevat opinnot)

Kevät 2019:
3. kurssi: 23.1.-3.3.2019. Ilmoittautumisaika: 1.12.2018-16.1.2019. ILMOITTAUDU verkossa. (ks. yliopisto-opintoja tukevat opinnot)

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja perumisehdoista www-sivuilta.

Opintojakson sisältö

 • Minäpystyvyys ja itsetuntemus: omat uskomukset itsestä oppijana opiskelukyvyn perustana
 • Akateemiset opiskelutaidot: lukeminen, kirjoittaminen ja tiedonhaku yliopisto-opiskelun perustaitoina
 • Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö: opiskelun, työn ja perheen yhteensovittaminen arjenhallintana
 • Stressi ja palautuminen: stressinkäsittely ja palautuminen voimavaroina

Osaamistavoitteet

 • opiskelijalla on perusvalmiudet hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä huolehtimiseen
 • opiskelija tunnistaa käsityksiä itsestään oppijana ja osaa soveltaa itsereflektointia opiskelussa
 • opiskelijalla on valmiudet kehittää opiskelutaitojaan
 • opiskelijalla on keinoja yhdistää opiskelu muuhun elämään ja käsitellä mahdollisia kuormittavia tilanteita
 • opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa elämäntapaansa hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn kannalta

Suoritustapa

Opintojakso suoritetaan verkkokurssina, johon sisältyy:

 • luentotallenteita
 • itsenäisiä kirjallisia tehtäviä
 • reaaliaikaista opetusta verkossa
 • pienryhmätyöskentelyä verkossa

Syksyn 2018 verkkokurssien aikataulut:

Syksyn 1. kurssi: 12.9.-21.10.2018

 • vk 37: ke 12.9.2018 klo 17.30-18.30: Orientaatio kurssiin (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • vk 38: ke 19.9.2018 klo 17.30-19.30: Minäpystyvyys ja itsetuntemus (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • vk 39: ke 26.9.2018 klo 17.30-19.30: Akateemiset opiskelutaidot (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • vk 40: ke 3.10.2018 klo 17.30-19.30: Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö
 • vk 41: Pienryhmätyöskentely verkossa: Stressi ja palautuminen

Syksyn 2. kurssi: 31.10-9.12.2018

 • vk 44: ke 31.10.2018 klo 17.30-18.30: Orientaatio kurssiin (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • vk 45: ke 7.11.2018 klo 17.30-19.30: Minäpystyvyys ja itsetuntemus (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • vk 46: ti 13.11.2018 klo 17.30-19.30: Akateemiset opiskelutaidot (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • vk 47: ke 21.11.2018 klo 17.30-19.30: Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö
 • vk 48: Pienryhmätyöskentely verkossa: Stressi ja palautuminen

Kevään 2019 kurssin aikataulu: 23.1.-3.3.2019

 • vk 4: ke 23.1.2019 klo 17.30-18.30: Orientaatio kurssiin (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • vk 5: ke 30.1.2019 klo 17.30-19.30: Minäpystyvyys ja itsetuntemus (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • vk 6: ke 6.2.2019 klo 17.30-19.30: Akateemiset opiskelutaidot (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • vk 7: ke 13.2.2019 klo 17.30-19.30: Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö
 • vk 8: Pienryhmätyöskentely verkossa: Stressi ja palautuminen

Verkkokurssin suorittaminen edellyttää reaaliaikaiseen verkko-opetukseen osallistumista.
Tarvitset tietokoneen, jossa on Internet-selain ja vähintään laajakaista-nopeuksilla toimiva verkkoyhteys sekä kuulokkeet/kaiuttimet ja mikrofonin. Kurssilla käytetään Moodle -verkko-oppimisympäristöä, jonka käyttöön opastetaan ensimmäisellä opetuskerralla (orientaatio).

Opettaja: KM, PsM Sanna Anttonen

Yhteyshenkilöt

Opintosihteeri Julia Varila p. 040 805 4410,

 • opintoihin ilmoittautuminen
 • opintomaksut ja opinto-oikeudet
 • opintosuoritusten rekisteröinti

Yliopistonopettaja, opintoneuvoja, hyvis Sanna Anttonen p. 040 805 4408, sanna.anttonen@chydenius.fi

 • kurssin sisältö
 • kurssin suoritustavat
 • opintojen ohjaus
 

 Ota yhteyttä! Neuvomme ja ohjaamme sinua mielellämme!