Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -verkkokurssi (HYVY002, 2 op)

Taitoja yliopisto-opiskeluun ja tukea aikuisopiskelijan arkeen!

Verkkokurssilla vahvistat opiskelukykyäsi:
Saat ohjausta opiskelutaitoihin ja opintojen suunnitteluun.
Tunnistat, millainen opiskelija olet.
Löydät keinoja opintojen sovittamiseen muuhun elämään.
Opit käsittelemään opiskelustressiä.
Luottamuksesi opinnoissa onnistumiseen kasvaa.
Pääset vaihtamaan ajatuksia muiden opiskelijoiden kanssa.

 

 • Kurssi tehdään kokonaan verkossa etäopiskellen.
 • Kurssi sopii opintoja aloittaville, maisteriopintoihin valituille tai opinnoissaan jumiutuneille.
 • Opintojakso hyväksi luetaan yleisopintoihin tai vapaavalintaisiin opintoihin tutkinnoissa.

Tehtävät olivat loistavia ja pureutuivat juuri kurssin ytimeen. Tehtävien kautta aukesi itselle väylä peilata omia oppimistaitojani.

Tehtävät olivat mielenkiintoisia ja opin niistä paljon itsestäni, sillä niissä täytyi oikeasti pohtia omia tapoja ja omaa persoonaa.

Verkko-opetus toimi loistavasti ja ryhmätyöskentelyt olivat kivoja, kun pystyi puhumaan muiden kanssa ja kertomaan/kuuntelemaan kokemuksia.

Tällä kurssilla sain todella paljon vertaistukea siihen, että kaikki  kipuilevat samojen asioiden kanssa ja että akateemiset opiskelijat ovat meitä ihan tavallisia, perheellisiä, itsestään välillä epävarmoja opiskelijoita.  

Opetus oli hyvää ja selkeää. Opettajan palaute lempeää ja kannustavaa.

Empaattisuus huokui opettajasta, hyvin kannustava ote!

Kurssin yleiset tiedot

Opintotyyppi: yleisopintoja
Vastaava yliopisto: Jyväskylän yliopisto
Edeltävät opinnot: Opinnot ovat avoimia kaikille, ei vaadita edeltäviä opintoja.

Opintomaksu ja opinto-oikeus

Opintomaksu: 30 euroa, joka laskutetaan kurssin alussa.
Opinto-oikeus: Opinto-oikeusaika kestää kaksi viikkoa kurssin päättymisen jälkeen.

Ilmoittautuminen

 • Kurssi järjestetään samansisältöisenä kolme kertaa lukuvuodessa. Valitse itsellesi sopivin ajankohta.
  Jokaiselle kurssille otetaan 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 
 • Kevät 2021: 3. kurssi: 20.1.-28.2.2021. Ilmoittautumisaika: 1.12.2020-17.1.2021. ILMOITTAUDU verkossa. (ks. yliopisto-opintoja tukevat opinnot)
 • Lisätietoja ilmoittautumisesta ja perumisehdoista www-sivuilta.

Syksyn 2021 opetusohjelma ja aikataulutiedot päivitetään JYU avoimen yliopiston opinto-oppaaseen. 

Opintojakson sisältö

 • Minäpystyvyys ja itsemyötätunto: omat uskomukset itsestä oppijana opiskelukyvyn perustana
 • Akateemiset opiskelutaidot: lukeminen ja kirjoittaminen yliopisto-opiskelun perustaitoina
 • Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö: opiskelun, työn ja perheen yhteensovittaminen arjessa
 • Stressi ja palautuminen: stressinkäsittely ja palautuminen voimavaroina

Osaamistavoitteet

 • opiskelijalla on perusvalmiudet hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä huolehtimiseen
 • opiskelija tunnistaa käsityksiä itsestään oppijana ja osaa soveltaa itsereflektointia opiskelussa
 • opiskelijalla on valmiudet kehittää opiskelutaitojaan
 • opiskelijalla on keinoja yhdistää opiskelu muuhun elämään ja käsitellä kuormittavia tilanteita
 • opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa elämäntapaansa hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn kannalta

Suoritustapa

Opintojakso suoritetaan verkkokurssina, johon sisältyy:

 • luentotallenteita
 • itsenäisiä kirjallisia tehtäviä
 • reaaliaikaista opetusta verkossa
 • pienryhmätyöskentelyä verkossa

Kevään 2021 kurssin aikataulu: 20.1.-28.2.2021

 • vk 3: ke 20.1.2021 klo 17.30-18.30: Orientaatio kurssiin (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • vk 4: ke 27.1.2021 klo 17.30-19.30: Minäpystyvyys ja itsemyötätunto (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • vk 5: ke 3.2.2021 klo 17.30-19.30: Akateemiset opiskelutaidot (reaaliaikainen verkko-opetus)
 • vk 6: ke 10.2.2021 klo 17.30-19.30: Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö
 • vk 7: Pienryhmätyöskentely verkossa: Stressi ja palautuminen

Verkkokurssin suorittaminen edellyttää reaaliaikaiseen verkko-opetukseen osallistumista.
Tarvitset tietokoneen, jossa on Internet-selain ja vähintään laajakaista-nopeuksilla toimiva verkkoyhteys sekä kuulokkeet/kaiuttimet ja mikrofonin. Kurssilla käytetään Moodle -verkko-oppimisympäristöä, jonka käyttöön opastetaan ensimmäisellä opetuskerralla (orientaatio).

Opettaja: KM, PsM Sanna Anttonen

Yhteyshenkilöt

Yliopistonopettaja, opintoneuvoja, hyvis Sanna Anttonen

 • kurssin sisältö
 • kurssin suoritustavat
 • opintojen ohjaus

Opintosihteeri Henna Harju

 • ilmoittautuminen
 • opintomaksu
 • opintosuoritusten rekisteröinti

 Ota yhteyttä! Neuvomme ja ohjaamme sinua mielellämme!