Avoimen yliopiston lukuvuosi käynnistyi

Avoimen yliopiston uuden lukuvuoden ilmoittautuminen on avattu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen verkkosivuilla. Tulevan syksyn opintotarjonnasta löytyy monipuolisesti eri alojen opintoja: laaja valikoima kasvatustieteellisiä aineita, psykologiaa, tietotekniikkaa, sosiaalityötä sekä humanistisia aineita. Lisäksi tarjonnassa on yleisopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja.

Opinnot ovat kaikille avoimia pohjakoulutuksesta tai tavoitteista riippumatta, ja sisällöt sopivat hyvin moniin eri käyttötarkoituksiin: työelämässä tarvittavan osaamisen vahvistamiseen, harrastukseksi tai uuden ammatin hankkimiseen. Useimmiten kaikki halukkaat mahtuvat mukaan. Kaikki opinnot on suunniteltu siten, että opiskelu on mahdollista esimerkiksi työssäkäynnin tai päätoimisen päiväopiskelun ohella. Miltei kaikki opinnot on mahdollista suorittaa etäopiskellen verkon välityksellä omalta kotikoneeltaan.

Suosituimpiin oppiaineisiin lukeutuvat kasvatustieteelliset aineet, psykologia sekä sosiaalityö. Musiikkiterapia, joka on tarjonnassa vuorovuosin, on tänä syksynä mukana ohjelmassa. Myös edelliskierroksen uutuudet, Liikuntapsykologia ja Väkivaltatutkimus, alkavat jälleen.

 Yhä useampi opiskelijoista etenee avoimen yliopiston kautta joko Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tarjoamiin maisteriopintoihin, tai Jyväskylän yliopistoon tutkintoa suorittamaan. Myös ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret ovat löytäneet avoimen yliopiston mahdollisuudet.

Tutkintotavoitteisten opiskelijoiden valitsemia oppiaineita ovat useimmiten sosiaalityö, kasvatustiede ja tietotekniikka, joita voi opiskella Kokkolassa maisteriksi saakka. Lisäksi monet erityispedagogiikan, varhaiskasvatuksen ja psykologian opiskelijoista aloittavat opintonsa Kokkolassa ja hakeutuvat sitten tekemään tutkintonsa loppuun Jyväskylään.