Jyväskylän yliopiston maisteriohjelmia

 

Onko sinulla jo korkeakoulututkinto, jatka maisterikoulutukseen!

Maisteriohjelmissa suoritetaan maisterin tutkinto noin 2 vuodessa. Koulutukseen haetaan soveltuvalla korkeakoulututkinnolla (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto). Lisäksi edellytetään yleensä haettavan pääaineen perus- ja aineopinnot, jotka voit tehdä avoimessa yliopistossa.

Jyväskylän yliopiston
kasvatustieteelliset maisteriohjelmat

Valintakriteerit

Erityispedagogiikan maisteriohjelma
kasvatustieteen maisteri
(erityisopettaja- tai asiantuntijakoulutus)
  • kandidaatin tutkinto ja perusopinnot erityispedagogiikassa (25 op) ja kasvatustieteessä (25 op) TAI
  • AMK-tutkinto ja perusopinnot erityispedagogiikassa (25 op) ja kasvatustieteessä (25 op) ja aineopinnot erityispedagogiikassa tai kasvatustieteessä (35-40 op)
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen maisteriohjelma kasvatustieteen maisteri
(asiantuntijakoulutus)
  • kandidaatin, maisterin tai AMK-tutkinto JA
  • perus- ja aineopinnot kasvatustieteessä, aikuiskasvatustieteessä tai varhaiskasvatustieteessä (60 op)
Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma
kasvatustieteen maisteri
(asiantuntijakoulutus)
  • kandidaatin tutkinto ja varhaiskasvatustieteen tai kasvatustieteen perus- ja aineopinnot (60 op) TAI
  • sosionomi-AMK -tutkinto, varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot (60 op) ja varhaiskasvatustieteen tai kasvatustieteen perus- ja aineopinnot (60 op)
Ohjausalan maisteriohjelma 
kasvatustieteen maisteri
(opinto-ohjaajan kelpoisuus)
  • kandidaatin tai AMK-tutkinto JA
  • perus- ja aineopinnot kasvatustieteessä, aikuiskasvatustieteessä, varhaiskasvatustieteessä, kasvatuspsykologiassa tai kasvatussosiologiassa (60 op) TAI
  • kasvatustieteen perusopinnot (25 op) ja erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot (60 op)
 

Jyväskylän yliopiston muiden tiedekuntien maisteriohjelmia