20.12.2018

JY:n maisteriohjelmia

 

Onko sinulla jo korkeakoulututkinto, jatka maisterikoulutukseen!

Maisteriohjelmissa suoritetaan maisterin tutkinto noin 2 vuodessa. Koulutukseen haetaan soveltuvalla korkeakoulututkinnolla (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto). Lisäksi edellytetään yleensä haettavan pääaineen perus- ja aineopinnot, jotka voit tehdä avoimessa yliopistossa.

Jyväskylän yliopiston
kasvatustieteelliset maisteriohjelmat

Valintakriteerit

Erityispedagogiikan maisteriohjelma
kasvatustieteen maisteri
(erityisopettaja tai asiantuntijakoulutus)
  • kandidaatin tutkinto ja perusopinnot erityispedagogiikassa tai kasvatustieteessä (25 op) TAI
  • AMK-tutkinto ja perus- ja aineopinnot erityispedagogiikassa tai kasvatustieteessä (60 op)
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen maisteriohjelma kasvatustieteen maisteri
(asiantuntijakoulutus)
  • kandidaatin, maisterin tai AMK-tutkinto JA
  • perus- ja aineopinnot kasvatustieteessä, aikuiskasvatustieteessä tai varhaiskasvatustieteessä (60 op)
Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma
kasvatustieteen maisteri
(asiantuntijakoulutus)
  • kandidaatin tutkinto ja varhaiskasvatustieteen tai kasvatustieteen perus- ja aineopinnot (60 op) TAI
  • sosionomi-AMK -tutkinto, varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot (60 op) ja varhaiskasvatustieteen tai kasvatustieteen perus- ja aineopinnot (60 op)
Ohjausalan maisteriohjelma 
kasvatustieteen maisteri
(opinto-ohjaajan kelpoisuus)
  • kandidaatin tai AMK-tutkinto ja kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen, varhaiskasvatustieteen, kasvatuspsykologian tai kasvatussosiologian perus- ja aineopinnot (60 op) TAI
  • kasvatustieteen perusopinnot (25 op) sekä erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op)
 

Jyväskylän yliopiston muiden tiedekuntien maisteriohjelmia