01.03.2018

Muut maisteriohjelmat

Onko sinulla jo korkeakoulututkinto, jatka maisterikoulutukseen!

Maisterikoulutuksissa ja maisteriohjelmissa suoritetaan maisterin tutkinto. Opiskeluaika on noin 2-3 vuotta. Koulutukseen haetaan soveltuvan ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) perusteella. Lisäksi edellytetään yleensä haettavan pääaineen perus- ja aineopinnot.

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteelliset maisteriohjelmat

 • Erityispedagogiikan maisteriohjelma (Kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja tai asiantuntijakoulutus)
  • Pääaineena erityispedagogiikka
  • Edellytetään kandidaatin tutkintoa ja perusopintoja erityispedagogiikassa tai kasvatustieteessä (25 op) TAI AMK-tutkintoa sekä perus- ja aineopintoja erityispedagogiikassa tai kasvatustieteessä (60 op)
 • Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen maisteriohjelma (Kasvatustieteen maisteri, asiantuntijakoulutus)
  • Pääaineena kasvatustiede tai aikuiskasvatustiede
  • Edellytetään kandidaatin, maisterin tai AMK-tutkintoa sekä perus- ja aineopintoja kasvatustieteessä, aikuiskasvatustieteessä tai varhaiskasvatustieteessä (60 op)
 • Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma (Kasvatustieteen maisteri, asiantuntijakoulutus)
  • Pääaineena varhaiskasvatustiede
  • Edellytetään kandidaatin tutkintoa ja varhaiskasvatustieteen tai kasvatustieteen perus- ja aineopintoja (60 op) TAI sosionomi-AMK -tutkintoa, varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja (60 op) ja varhaiskasvatustieteen tai kasvatustieteen perus- ja aineopintoja (60 op)
 • Ohjausalan maisteriohjelma (Kasvatustieteen maisteri, opinto-ohjaajan kelpoisuus)
  • Pääaineena kasvatustiede
  • Edellytetään kandidaatin tai AMK-tutkintoa ja kasvatustieteellisiä perus- ja aineopintoja (60 op)
  • Seuraava haku keväällä 2019

 Jyväskylän yliopiston muiden tiedekuntien maisteriohjelmia