Yhdessä Oivalluksiin- lähitieteiden verkkokurssi alkaa taas!

Verkkokurssi on Kokkolan yliopistokeskuksen avoimen yliopiston huippusuosittu lähitieteitä yhdistävä verkkokurssi, joka toteutuu tänä keväänä ajalla 2.3.-5.4.2020. Kurssin läpäisevänä teemana on "Yhdessä Oivalluksiin". Kurssilla työskennellään yhteisöllisesti ajankohtaisten yhteiskunnallisten ja monimuotoisten ilmiöiden ja case-tapausten äärellä. Tavoitteena on ohjata opiskelijaa tunnistamaan ja hyödyntämään lähitieteiden ja vuorovaikutuksen merkitystä oppimisessa ja ongelmanratkaisussa. Mukana kurssilla on opiskelijoita varhaiskasvatustieteestä, erityispedagogiikasta, aikuiskasvatustieteestä, kasvatustieteestä ja nuorisotutkimuksesta.

Verkkokurssi koostuu seuraavista opintojaksoista:

Aikuiskasvatustiede perusopinnot, AIKP1002 Aikuisen oppiminen (3 op)
Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.41423212418

Aikuiskasvatustiede aineopinnot, KAIA1022 Kasvatus ja tieteenfilosofia (5 op)
Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.20585967084

Erityispedagogiikka perusopinnot, ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (5 op)
Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.47912632214

Kasvatustiede perusopinnot, KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)
Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.87731092059

Kasvatustiede aineopinnot, KAIA1022 Kasvatus- ja tieteenfilosofia (5 op)
Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.20585967084

Nuorisotutkimus perusopinnot, NUOP030 Nuoret ja koulu (5 op)
Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.21696377874

Varhaiskasvatustiede aineopinnot, VKTA1010 Kehityksen ja oppimisen lähtökohdat, haasteet ja tuki (5 op)
Lisätietoja: https://opintopolku.fi/app/#!/koulutus/1.2.246.562.17.63183818895

Ilmoittaudu opintojaksoille 16.2. mennessä TÄSTÄ! Huom. jos olet jo ilmoittautunut opintojaksolle em. linkin eli opintojärjestelmä Proman kautta, löydät verkkokurssille ilmoittautumislomakkeen Moodlesta.

Tervetuloa Yhteisiin Oivalluksiin! :)