Yhdessä Oivalluksiin- lähitieteiden verkkokurssi alkaa taas!

Kokkolan yliopistokeskuksen avoimen yliopiston huippusuosittu lähitieteitä yhdistävä verkkokurssi toteutuu tänä keväänä ajalla 8.3.-11.4.2021. Kurssin läpäisevänä teemana on "Yhdessä Oivalluksiin". Kurssilla työskennellään yhteisöllisesti ajankohtaisten yhteiskunnallisten ja monimuotoisten ilmiöiden ja case-tapausten äärellä. Tavoitteena on ohjata opiskelijaa tunnistamaan ja hyödyntämään lähitieteiden ja vuorovaikutuksen merkitystä oppimisessa ja ongelmanratkaisussa. Mukana kurssilla on opiskelijoita aikuiskasvatustieteestä, erityispedagogiikasta, kasvatustieteestä, nuorisotutkimuksesta ja varhaiskasvatustieteestä. 

Verkkokurssi koostuu seuraavista opintojaksoista:

Aikuiskasvatustiede perusopinnot, AIKP1012 Aikuisen ajattelu ja oppiminen (3 op)
Lisätietoja opintojaksosta Opintopolussa.

Aikuiskasvatustiede aineopinnot, KAIA1022 Kasvatus ja tieteenfilosofia (5 op)
Lisätietoja opintojaksosta Opintopolussa.

Erityispedagogiikka perusopinnot, ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (5 op)
Lisätietoja opintojaksosta Opintopolussa.

Kasvatustiede perusopinnot, KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)
Lisätietoja opintojaksosta Opintopolussa.

Kasvatustiede aineopinnot, KAIA1022 Kasvatus- ja tieteenfilosofia (5 op)
Lisätietoja opintojaksosta Opintopolussa.

Nuorisotutkimus perusopinnot, NUOP030 Nuoret ja koulu (5 op)
Lisätietoja opintojaksosta Opintopolussa.

Varhaiskasvatustiede aineopinnot, VKTA1015 Varhaiserityiskasvatuksen pedagogiikka (5 op)
Lisätietoja opintojaksosta Opintopolussa.

Ilmoittaudu opintojaksoille 22.2. mennessä TÄSTÄ! Huom. jos olet jo ilmoittautunut opintojaksolle em. linkin eli opintojärjestelmä Proman kautta, löydät verkkokurssille ilmoittautumislomakkeen Moodlesta.

Tervetuloa Yhteisiin Oivalluksiin! :)