Vuoden opiskelija palkittiin

Paikalliset koulutusorganisaatiot olivat mukana 13. syyskuuta Kokkolan Kaupan ja kulttuurin yössä. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius palkitsi vuoden opiskelijan sekä vuoden koulutusmyönteisimmän organisaation.

Vuoden opiskelijana palkittiin varhaiskasvatustieteen aineopintojen opiskelija, Paula Kola. Paula on toiminut perhepäivähoitajana usean vuoden ajan ja työskennellyt viime vuosina esikoulussa tehden välillä myös varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuuksia. Paulan tavoitteena on opiskella varhaiskasvatuksen opettajaksi ja hakea avoimen yliopiston väylähaussa tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon. Paula on aloittanut opinnot avoimessa yliopistossa kasvatustieteen perusopinnoista ja viimeistelee tällä hetkellä varhaiskasvatuksen aineopintoja.

Paula on edennyt opinnoissaan motivoituneesti ja päättäväisesti askel askeleelta kohti tavoitettaan. Paula säteilee hyvää tuulta ja asennetta opiskelijoille, opettajille ja työkavereille. Hän on innostanut ja ohjannut myös muita opiskelujen pariin myönteisellä asenteellaan. Omaan työyhteisöönsä Paula on vienyt opiskeluinnostusta ja innovatiivista uutta varhaiskasvatustieteellistä ajattelua.

Paula on oivallinen esimerkki ahkerasta aikuisopiskelijasta, joka perheen ja työn ohella on päättänyt tehdä
ammatillisista haaveistaan totta!

 Vuoden koulutusmyönteisimpänä organisaationa palkittiin Kokkolan kaupungin varhaiskasvatus. Varhaiskasvatuksessa on myönteinen ja rohkaiseva asenne henkilöstön jatkuvaan elinikäiseen oppimiseen. Siellä kannustetaan ja tuetaan henkilöstöä opiskelemaan ja kehittämään laajasti ammatillista osaamistaan. Varhaiskasvatus panostaa henkilöstön osaamistason nostamiseen ja tuleviin henkilöstörakenteen muutoksiin monipuolisella koulutuksella. Varhaiskasvatus on ollut aktiivisesti mukana suunnittelemassa varhaiskasvatuksen opettajien yliopistollista koulutusta ja käynnistämässä alueellista koulutusväylää Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa.

Onnea kaikille palkituille! :)