Vuoden aikuiskouluttaja 2020 -palkinto avoimen korkeakouluopetuksen opintoneuvonnalle

Keski-Pohjanmaan koulutusorganisaatiot järjestävät vuosittain palkitsemistilaisuuden, jossa muistetaan ansioituneita opiskelijoita sekä palkitaan vuoden aikuiskouluttaja ja vuoden koulutusmyönteinen organisaatio. Tänä vuonna palkitsemistilaisuus järjestettiin Kokkolan joulunavauksen yhteydessä lauantaina 21.11.2020.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius palkitsi vuoden opiskelijana kasvatustieteen maisteriopiskelija Jutta Koivuniemen, joka on opiskellut koko työuransa ajan työn ohessa ja kehittänyt ammattiosaamistaan työelämälähtöisesti. Jutta on edennyt opinnoissaan motivoituneesti kohti tavoitettaan. Jutta on luonut yhteisöllisyyttä verkko-opinnoissa osallistumalla aktiivisesti opintoryhmiin. Jutta on oivallinen esimerkki ahkerasta aikuisopiskelijasta, joka kehittää jatkuvasti osaamistaan. Koivuniemi sai paikan Jyväskylän yliopistosta avoimen väylän kautta.

Koulutusorganisaatiot palkitsivat yhteisesti myös vuoden aikuiskouluttajan. Tänä vuonna kunnian saivat avoimen korkeakouluopetuksen opintoneuvojat, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta palkittiin Sanna Anttonen. Palkinnon perusteluissa todettiin, että "Avoimen korkeakoulutuopetuksen opintoneuvojat ovat tehneet arvokasta työtä erilaisten opiskelijoiden ohjaamisessa jatkuvan oppimisen moninaisilla poluilla. Opintoneuvojien asiantuntemus on ollut myös korona-aikana helposti kaikkien saatavilla etäyhteyksin. Neuvontapalveluiden kautta moni opiskelija on löytänyt oman väylänsä kohti korkeakoulututkintoa."

Kokkolan yliopistokeskuksen opintoneuvoja Sanna Anttonen kiittää avoimen korkeakouluopetuksen opintoneuvonnan saamasta tunnustuksesta: "Me opintoneuvojat olemme opiskelijaa varten ja ohjaamme kaikissa opiskelun vaiheissa. Meihin kannattaa olla yhteydessä jo opintoja harkitessa, autamme opintojen valitsemisessa ja sopivan opintopolun suunnittelussa. Opintoja suunnitteleville ja aloittaville opiskelijoille sopii erittäin hyvin avoimen yliopiston Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -verkkokurssi. Kurssilla tutustutaan yliopisto-opiskeluun, kehitetään omia opiskelutaitoja ja pohditaan opiskelun yhdistämistä muuhun elämään. Tervetuloa tälle matalan kynnyksen aloituskurssille, siitä opinnot lähtevät sujuvasti käyntiin", rohkaisee Anttonen.

Vuoden koulutusmyönteinen yritys on Konepaja Ab A. Häggblom Oy, joka on usean vuoden ajan toiminut yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kanssa. Lisätietoa kaikista tilaisuudessa palkituista löydät Centria-ammattikorkeakoulun uutisesta.

Onnea palkituille!