Väylähaku kasvatustieteisiin

Avoimen väylän hakuaika Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellisiin tutkintoihin on 14.3.2018 – 28.3.2018 .

Kandidaatti- ja maisteriohjelmiin (aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, kasvatustiede, varhaiskasvatus) haettaessa tulee vaadittavat opinnot olla suoritettuna 13.4.2018 mennessä.Pääsääntöisesti väylähaussa edellytetään pääaineen perus- ja aineopinnot, perusopinnot jossakin toisessa aineessa sekä kieli- ja viestintäopinnot.

Pelkästään kandidaattiohjelmaan haettaessa edeltävien opintojen tulee olla suoritettuina 30.5.2018 mennessä. Tällöin edellytetään pääaineen perus- ja aineopinnot, perus- ja aineopinnot jossakin toisessa aineessa sekä kieli- ja viestintäopinnot.

Lisätietoja: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/hakijalle/koulutukset-ja-hakukohteet

Opintoneuvojamme ohjaa sinua avoimen väylähaussa ja tutkintotavoitteisessa opiskelussa. Ota yhteyttä!

Opiskelijat kertovat seuraavilla videoilla kokemuksistaan matkalla maisteriksi avoimen kautta:

Tervetuloa opiskelemaan!