Varhaiskasvatuksen opettajan opinnot alkuun Kokkolan yliopistokeskuksen Avoimessa yliopistossa!

Tavoitteletko varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyttä ja kandidaatin tutkintoa? Avoimessa yliopistossa voit opiskella ison osan varhaiskasvatustieteen tutkinnosta työn ohella etäopiskellen ja oman aikataulusi mukaisesti! Tämän jälkeen voit hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon, tavoitteena on saada tämä jatkomahdollisuus myös Kokkolan yliopistokeskukseen - seuraa uutisointia!

Nyt on hyvä aika aloittaa tekemään väyläopintoja! Varhaiskasvatuksen opettajan eli varhaiskasvatustieteen kandidaatin (180 op) opinnot aloitetaan tekemällä kasvatustieteen perusopinnot 25 op. Perusopintojen keskimääräinen opiskeluaika työn ohessa on puolesta vuodesta vuoteen. Tämän jälkeen voi edetä varhaiskasvatustieteen aineopintoihin 35 op. Opiskeluaika aineopinnoissa vaihtelee yksilöllisestä opiskelutahdista vuodesta kahteen vuoteen. Aineopintojen lisäksi voit opiskella varhaiskasvatustieteen tutkinnosta yleis, - kieli ja viestintäopintoja sekä vapaasti valittavat opinnot 25 op. Nämä opinnot ovat Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatustieteen kandidaattitutkinnon (180 op) mukaisia opintoja, joten opinnot voi liittää suoraan tutkintoon.

Lisätietoja täältä!

Tervetuloa opiskelemaan ja ollaan yhteydessä!

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen väki