Väkivaltatutkimuksen opintokokonaisuus - ilmoittautuminen käynnissä!

Väkivaltaa ja sen seurannaisvaikutuksia koskevan ymmärryksen ja asiantuntijuuden tarve on viime vuosina havaittu monilla eri aloilla. Erityisen vakavaksi se on koettu sosiaali- ja terveyssektorilla ja kasvatusalalla. Myös työelämään liittyvä väkivalta ja esimerkiksi kulttuurin, taiteiden ja journalismin rooli ja suhde väkivaltaan ovat viimeaikoina nousseet vahvasti esille sekä arjen käytännöissä että julkisissa keskusteluissa ja tieteellisillä foorumeilla.

Opinnot ovat suoritettavissa joustavasti etäopintoina.

Monitieteinen väkivaltatutkimuksen opintokokonaisuus keskittyy erityisesti väkivaltaan, joka ei tapahdu organisoitujen väkivaltakoneistojen toimesta. Painopistealueina ovat arjessa, instituutioissa ja läheisissä suhteissa tapahtuva ja kohdattava väkivalta sekä väkivallan kulttuurit ja mediaväkivalta.

Opinnoissa perehdytään mm. väkivaltaan ilmiönä ja tutkimuskohteena, lähisuhdeväkivaltaan ja sen ehkäiseviin ja hoidollisiin interventioihin, väkivallan kohtaamisen institutionaalisiin käytäntöihin ja eettisiin kysymyksiin, väkivaltarikollisuuden historiaan sekä symbolisen väkivallan ja väkivallan esitysten ilmenemiseen taiteessa ja kulttuurissa. Opettajina on useita opettajia Jyväskylän yliopiston eri laitoksilta sekä eri alojen asiantuntijoita Jyväskylän yliopiston ulkopuolelta. 

Lisätietoja löydät Opintopolusta.

Voit kysyä lisätietoja myös erikoissuunnittelija Teija Rosenqvistilta.