Väkivaltatutkimuksen opinnot tarjolla avoimessa yliopistossa

Kokkolan Yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa tarjotaan nyt ensimmäistä kertaa Väkivaltatutkimuksen opintoja. Opintojen sisältö on hyvin ajankohtainen, koska väkivaltaa ja sen seurannaisvaikutuksia koskevan ymmärryksen ja asiantuntijuuden tarve on havaittu monilla eri aloilla. Erityisesti sosiaali- ja terveyssektorilla ja kasvatusalan asiantuntijoiden ja ammattilaisten keskuudessa tarvitaan väkivaltaan liittyvää tietoa ja osaamista.

Myös työelämään liittyvä väkivalta ja esimerkiksi kulttuurin, taiteiden ja journalismin rooli ja suhde väkivaltaan ovat viime aikoina nousseet vahvasti esille sekä arjen toimintakäytänteissä, että julkisissa keskusteluissa ja kansallisilla ja kansainvälisillä tieteellisillä foorumeilla.

Opintokokonaisuus on valtakunnallisesti ainutlaatuinen, koska samankaltaista väkivaltaan liittyvää kokonaisuutta ei tarjota missään muualla.

Opinnoissa keskitytään erityisesti väkivaltaan, joka ei tapahdu organisoitujen väkivaltakoneistojen toimesta. Painopistealueina ovat arjessa, instituutioissa ja läheisissä suhteissa tapahtuva ja kohdattava väkivalta sekä väkivallan kulttuurit ja mediaväkivalta. Sisältöjen kautta perehdytään mm. väkivaltaan ilmiönä ja tutkimuskohteena, lähisuhdeväkivaltaan ja sen ehkäiseviin ja hoidollisiin interventioihin sekä väkivallan kohtaamisen institutionaalisiin käytäntöihin ja eettisiin kysymyksiin.

Opinnot alkavat viiden opintopisteen laajuisella johdantojaksolla, joka toteutetaan etäopintoina. Opettajina on useita opettajia Jyväskylän yliopiston eri laitoksilta (mm. YTT, dosentti Marita Husso, YTT Johanna Hiitola, PsT Helena Päivinen) sekä eri alojen asiantuntijoita Jyväskylän yliopiston ulkopuolelta (mm. VTT Leena Malkki, FT Satu Lidman, OTT, dosentti Heini Kainulainen). Opinnot jatkuvat myöhemmin keväällä jaksoilla Lähisuhdeväkivalta - ehkäisevät ja hoidolliset interventiot sekä Väkivalta ja instituutiot, joille pääsemiseksi opiskelijan on ensin suoritettava väkivaltatutkimuksen johdantojakso.

Opinnot ovat aineopintotasoisia. Edeltävinä opintoina vaaditaan, että opiskelija on suorittanut jonkin yliopistollisen perusopintokokonaisuuden tai vaihtoehtoisesti amk-tutkinnon. Sisällöt sopivat hyvin moniin eri käyttötarkoituksiin, kuten työelämässä tarvittavan osaamisen vahvistamiseen, tutkintotavoitteiselle vapaasti valittaviin opintoihin tai teoreettisen ymmärryksen laajentamiseen.

Ilmoittautua voit verkossa.