Tavoitteena yliopistotutkinto?

 Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen opintoneuvojan tehtävä on auttaa opiskelijaa rakentamaan juuri hänelle sopiva opintopolku.

Opiskelijat voivat ottaa yhteyttä opintoneuvojaan milloin tahansa opintojen aikana. Henkilökohtaista ohjausta saa puhelimitse, sähköpostitse tai varaamalla ohjausajan. Ohjausta on tarjolla myös verkossa reaaliaikaisesti Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmässä. Erilaisilla ohjauksen muodoilla varmistetaan, että opiskelija saa tarvitsemaansa tietoa ja ohjausta ajasta ja paikasta riippumatta.

Opintoja suunnitellessa käydään läpi oppiainevalinnat, opintojen aikataulu sekä viestintä- ja kieliopinnot. Suunnittelu lähtee opiskelijan omista tavoitteista, kiinnostuksen kohteista ja usein myös työkokemuksesta.Avoimen yliopiston väylään tai maisterikoulutukseen

Avoimen yliopiston väylä ja erilliset maisterikoulutukset ovat aikuisille suunnattuja tutkintopolkuja. Ne mahdollistavat tutkintotavoitteisen opiskelun työn ja perheen ohessa.

Kokkolan yliopistokeskuksessa on mahdollista hakea luokanopettajien aikuiskoulutukseen, kemian ja kemiantekniikan, sosiaalityön ja tietotekniikan maisteriopintoihin. Hakuun vaadittavat pohjaopinnot voi suorittaa valmiiksi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoimessa yliopistossa.

Avoimen yliopiston väylä tarjoaa yliopistotutkintoa tavoittelevalle avoimen yliopiston opiskelijalle oivan mahdollisuuden, sillä valinta tapahtuu avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Väylä on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, joilla ei ole ennestään suoritettuna yliopistotutkintoa. Valinta tehdään useimmiten hakemusten perusteella, mutta joissakin oppiaineissa järjestetään valintakoe. Kaikkiin yliopistokoulutuksiin ei voi hakea väylän kautta. Tarkat hakukriteerit kannattaa aina varmistaa yliopiston verkkosivuilta.Avoimen yliopiston väylä sopii työssä käyvälle

Minerva Rannila suosittelee avoimen yliopiston väylää työssäkäyville ja perheellisille. Opinnot etenevät töiden ja muiden päivittäisten askareiden ohessa ja avoimen yliopiston opinnoissa on vain vähän kursseja, jotka vaativat läsnäoloa.

Rannila on valmistunut tradenomiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulusta ja työskentelee nyt yrittäjyyskasvatuksen hankkeessa Keski-Pohjanmaalla. Ammattikorkeakouluopintojen jälkeen hän tunsi kuitenkin tarvitsevansa vielä lisää oppia. Opiskelualaksi valikoitui kasvatustiede. Rannila on opiskellut omaa tahtiaan kasvatusalan opintoja avoimessa yliopistossa jo useamman vuoden.

- Heti aloittaessani opiskelun avoimessa yliopistossa tavoitteena oli maisterin paperit. Teimme opintoneuvoja Sanna Anttosen kanssa suunnitelman ja aikataulun sen mukaan, mitkä opinnot on mahdollista suorittaa Kokkolassa. Suoritan tällä hetkellä psykologian aineopintoja ja kandidaatin tutkinto on muutamaa tehtävää vaille valmis.

Kandidaatin tutkintoa varten Minerva Rannila on hakenut Jyväskylän yliopistoon kasvatustieteen tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylän kautta. Hän ei ole halunnut jättäytyä pois työelämästä, vaikka haaveileekin siitä, että irrottautuisi vähäksi aikaa kokopäiväiseksi opiskelijaksi. Näin muutamat maisterin tutkintoon tarvittavat pakolliset kurssit olisi helpompi käydä.

Työn, perheen ja opiskelun yhdistämistä Rannila ei pidä erityisen haastavana. Hän ei ole asettanut itselleen tarkkaa aikarajaa maisteriksi valmistumiseen, vaan etenee rauhallista vauhtia.

- Sekä työ, perhe että opiskelu ovat olleet mukavia asioita; mikään ei ole tuntunut pakkopullalta. Silloin kun väsyttää, en tee tehtäviä. Avoimen yliopiston opiskelu on joustavaa eikä luennoille ole pakko osallistua.

Minerva Rannilan urahaaveena on yhdistää molemmat opintoalansa: liiketalouden ja kasvatuksen. Jo nykyinen työpaikka yrittäjyyskasvatuksen parissa sisältää mukavasti molempia.