Pätevä Pomo alkaa taas!

Pätevä Pomo -opintokokonaisuus (17 op)
- osaamista johtamiseen, työelämän muutoksiin ja työhyvinvointiin


Kohderyhmä:
Julkisen ja yksityisen puolen esimies ja johto, HR-henkilöstö, työhyvinvointivastaavat, kehittämisasiantuntijat

Opintokokonaisuus on monitieteinen, työelämälähtöinen ja osaamispääomaa kartuttava. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien osaamista työelämän ja työyhteisöjen suurimmista haasteista: muutospaineista, johtamisen haasteista ja tavoitteista sekä työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Eri organisaatioiden ja asiantuntijoiden osaamisen yhdistäminen tuottaa mielenkiintoisen ja monipuolisen kokonaisuuden.

Ilmoittautuminen 1.9.2019.-10.1.2020
Koulutuksen kesto 18.1.-10.5.2020

Opintokokonaisuuden kuvaus:

Yhteiskunta, työelämä ja yksilö muutosdialogissa (5 op)
Aikuiskasvatustieteen perusopintojen opintojakso (Jyväskylän yliopisto)
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius:
Yliopistonopettaja KM Minna Maunumäki
Toteutetaan ajalla 18.1.-21.2.2020
Hinta: 75€

Henkilöstöjohtaminen (7 op)
Johtamisen perusopintojen opintojakso
Vaasan yliopisto / Johtaminen
Opettaja KTT, HTM, AMO Kati Söderlund
Toteutetaan ajalla 27.1.-19.4.2020
Hinta: 140€

Työyhteisössä toimiminen ja työyhteisön lähijohtaminen (5 op)
Centria-ammattikorkeakoulu
Opettaja TtM, KTT Helinä Nurmenniemi
Toteutetaan ajalla 6.4.-10.5.2020
Hinta: 75€

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!