Opiskelijatarina: Opiskelu avoimessa yliopistossa on avannut työelämän ja koulutuksen maisemaa aikuiskasvatuksen näkökulmasta

Keväällä 2020 aikuiskasvatustustieteen aineopinnoista valmistunut Jutta Koivuniemi kertoo oman opiskelijatarinansa. 

Olen valmistunut 1990 luvulla koti- ja laitostalousalalle ensin siivousteknikoksi ja ammattiopettajaksi ja muutaman vuoden työkokemuksen jälkeen restonomiksi. Työtehtäväni ovat alusta saakka sisältäneet ohjausta ja opetusta. Ammattiopettajan ja henkilöstökouluttajan rooli on aina tuntunut omalta ja luontevalta roolilta. Lasten ehdoilla työuran luominen vei minut yrittäjäksi toimialana puhtaus- ja keittiöhygienian koulutus ja konsultointi. Yrittäjäurani alussa opiskelin myös toimintojen kehittäjäksi. Sittemmin olen luopunut päätoimisen yrittäjän roolista ja toimin tällä hetkellä julkisella sektorilla esimies- ja vastuualuepäällikön tehtävissä. Henkilöstön ja vastuualueeni kehittäminen on yksi mieluisimmista tehtäväalueista työssäni. Olen opiskellut koko työurani työn ohessa joko harrastusmielessä tai tutkintotavoitteisesti. 

Kouluttajana, ammattiopettajana ja esimiehenä olen kokenut, että aikuiskasvatustiede on minun juttuni. Työelämän ja yhteiskunnan muutokset ja työssäoppiminen sekä elinikäinen oppiminen ovat teemoja, jotka ovat kiinnostaneet minua koko työurani ajan, niihin sai perehtyä aikuiskasvatustieteen aineopintojen yhteydessä. Avoin yliopisto on tarjonnut minulle väylän tehdä yliopisto-opintoja lasten ollessa pieniä ja myöhemmin työn ohessa. Se on ollut luonteva ja joustava tapa lisätä osaamista ja kerryttää yliopisto-opintoja pikkuhiljaa. Määränpäänä minulla on ollut maisterivaiheen opinnot jo muutaman vuoden ajan. 

Avoimessa yliopistossa opiskelu sopi minulle hyvin. Yrittäjänä olin tottunut itsenäiseen kotitoimistolta tapahtuvaan työskentelyyn, joten työn, perhe-elämän ja opintojen yhdistäminen sujui joustavasti. Kokkolassa opintokokonaisuudet oli järjestetty ryhdikkäästi ja ne etenivät melko tiiviissä tahdissa. Se on sopinut minulle, koska olin etukäteen aikatauluttanut opintoni kurssiohjelman pohjalta. Toisaalta myös joustoa löytyi ja kun elämäntilanne muuttui ja opintoihin tuli keskeytys, jo suoritetut opintokokonaisuudet jäivät voimaan ja ne oli mahdollista hyödyntää myöhemmässä vaiheessa. Olen kokenut opiskelun voimavaraksi niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työssäni. Se on tarjonnut myös mahdollisuuden kehittää omaa ammattiosaamista työelämälähtöisesti.

Avoimen yliopiston opinnot on helppo mieltää yksinäiseksi puurtamiseksi, mutta itselleni on jäänyt parhaana kokemuksena mieleen aineopintojen aikana kuin itsestään muodostuneet opintoryhmät, joiden jäsenten kanssa sai kokoontua verkossa omaehtoisestikin. Rakentavat ja oppimista edistävät keskustelut ja tehtävien puntaroinnit ovat olleet aivan parasta antia. Erityisesti mieleen on jäänyt Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen muutos -opintojakson antoisat verkkoistunnot ja ryhmän saumaton yhteistyö. Sekä ilo omasta oppimisesta ja onnistumisista :-) 

Olen voinut hyödyntää aikuiskasvatustieteen aineopintoja suoraan työssäni esimiehenä ja kehittäjän roolissa. Kasvatustieteen maisterin opinnot, aikuiskasvatustiede pääaineena on ollut selvä päämäärä ja valinta sen jälkeen, kun aloin suorittaa aineopintoja Kokkolassa. Ilokseni sain paikan Jyväskylän yliopistoon maisteriopintoihin avoimen väylän kautta. Kuukausi on opintoja takana. Korona-viruksen aiheuttamista erityistilanteista huolimatta opinnot ovat lähteneet alkuun ihan mukavasti. HOPS alkaa olla koossa ja ensimmäiset opintokokonaisuudet vapaavalintaisista opinnoista hyvässä vauhdissa.

Kannattaa ryhtyä rohkeasti opiskelemaan. Suunnittelussa tavoitteiden asettaminen ja aikatauluttaminen on tärkeää. Itselleni tiedon hankinta ja järjestelmien käyttö on ollut haasteellista, opettelen sitä edelleen. On hyvä opetella tekemään vaikka vain pienenkin pätkän kerrallaan opintotehtäviä tai tutkielmaa. Kirjoittamiseen harjaantuu kirjoittamalla. Kannattaa kantaa mukana muistivihkoa tai sähköistä muistikirjaa tai sanella itselleen tekstiä aina kun jotain ponnahtaa mieleen. Näin oppimispäiväkirja, esseeteksti tai tutkielman runko rakentuu hiljalleen. 

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen avoin yliopisto on mutkaton, nykyaikainen, toimiva, monipuolinen ja osaava opintoyksikkö. Henkilökunta ja heidän ammattitaitonsa sekä palvelualttius ansaitsee erityiskiitoksen. Vaikka opinnot ovat olleet verkko-opintoja enimmäkseen, henkilökunta on luonut opiskelijaryhmään tiiviin suhteen. Vuorovaikutus on ollut aitoa ja hyvää. Apua on aina saatavilla. Säännölliset ohjauksen verkkokokoontumiset pitävät kiinni opiskelussa, vaikka juuri sillä hetkellä ei olisi mitään opintokokonaisuutta työn alla.

- Jutta Koivuniemi 

Lisätietoa aikuiskasvatustieteen perusopinnoista 25 op ja aikuiskasvatustieteen aineopinnoista 40 op

Lisätietoa avoimen yliopiston väylästä