Onnea Avoimen ahkerimmille!

Avoimen opiskelijoiden opinnot  etenivät vuonna 2019 loistavasti! Vuoden 2019 suurimmat opintopistesaldot kirjattiin Emilia Lyttiselle, Terhi Kangasluomalle, Elisa Strodelille ja Jenni Lönnbergille. Henkilökuntamme onnittelee lämpimästi todella hienoista suorituksista! 

Kaikkein eniten opintoja, 68 op, kertyi Emilia Lyttiselle. Emilian ehti vuoden 2019 aikana tehdä loppuun sosiaalityön aineopinnot ja suorittaa samaan aikaan väkivaltatutkimuksen opintoja. Kevään aikana Emilia opiskeli myös tieteenteoriaa sekä viestintä- ja kieliopinnoista Interdisciplinary communication skills -kurssin.

Terhi Kangasluoma opiskeli vuoden aikana kasvatustieteen perusopinnot, sosiaalityön aineopintoja sekä viestintä- ja kieliopintoja.

Elisa Strodelin opinnot sisälsivät nuorisotutkimuksen perusopinnot ja erityispedagogiikan aineopinnot. Kahden edellä mainitun lisäksi Elisa ehti opiskelemaan myös väkivaltatutkimuksen opintoja sekä viestintä- ja kieliopintoja.

Jenni Lönnberg opiskeli vuoden 2019 aikana sosiaalityön aineopintoja sekä väkivaltatutkimuksen opintoja. Lisäksi Jenni on suorittanut viestintä- ja kieliopintojen puolelta Academic Reading- kurssin. Aiemmin hän on opiskellut jo sosiaalityön perusopinnot.

Opiskelu työn ohella vaatii suunnitelmallisuutta, hyvää motivaatiota ja erilaisia etäopiskelun muotoja. Opettajien ja opintoneuvojan apu sekä muut tukiverkostot ovat myös keskeisessä roolissa, kun samaan aikaan edistetään opintoja ja mahdollisesti hoidetaan työtä, perhettä ja harrastuksia. Elämäntilanteet toki vaihtelevat ja joskus tulee aikoja, jolloin opinnot eivät suju. Joustavat opiskelumahdollisuudet ja mahdollisuus edetä yksi jakso kerrallaan auttavat kuitenkin rytmittämään opintoja muun elämän oheen.

Avoimen opinnot voi aloittaa milloin tahansa. Opintotarjonnasta löytyy paljon opintoja, joihin on mahdollista ilmoittautua ympäri vuoden.

Opiskelun iloa toivottaen,
Avoimen väki