Liikuntapsykologian perusopinnot

Kuinka edistetään huippusuorituksia? Miten tuetaan fyysistä aktiivisuutta tai vähennetään paikallaan olevaa elämäntapaa? Kuinka kehitetään liikuntaryhmiä ja joukkueita?

Liikuntapsykologia tarkoittaa ihmisten ja heidän käyttäytymisensä tieteellistä tutkimista liikuntaympäristössä ja tämän tiedon soveltamista käytäntöön. Liikuntapsykologian opinnoissa perehdyt mm. psyykkiseen valmennukseen, ryhmädynaamisiin ilmiöihin, urheilusuorituksia edistäviin psyykkisiin taitoihin, tunne- ja vuorovaikutustaitoihin ja liikuntamotivaation edistämiseen.

Kenelle?

  • Opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita psykologisesta lähestymistavasta liikuntaan.
  • Liikuntapsykologisesta tiedosta on hyötyä esimerkiksi valmennustyössä, erilaisissa opetus- ja ohjaustehtävissä, urheiluseuroissa sekä psykologin työssä toimiville.
  • Liikuntatieteen alaa opiskeleville opintokokonaisuus on mahdollista ottaa mukaan tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin.
  • Opinnot voivat soveltua myös osaksi urheilu- ja liikuntapsykologin sertifikaattiin sekä urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaattiin liittyviin opintoihin.

Ilmoittaudu mukaan, tervetuloa!

Lisätietoja löydät Opintopolusta tai erikoissuunnittelija Teija Rosenqvistilta.


Voit tutustua opintoihin myös liikuntapsykologian professori Taru Lintusen esittelemänä (7 min):