Liikuntapsykologian opintoja ensimmäistä kertaa yliopistokeskuksella

Liikuntapsykologian perusopintokokonaisuus on käynnistynyt Kokkolan yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa. Opintojen saaminen Kokkolaan on merkkitapaus: tällä hetkellä liikuntapsykologian perusopintoja voi suorittaa Kokkolan lisäksi vain Jyväskylässä ja Helsingissä toteutettavissa opinnoissa. Opinnoissa noudatetaan Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelmaa.   

Ensimmäinen lähitapaaminen järjestetään tulevana viikonloppuna yliopistokeskuksessa. Ryhmät täyttyivät kiinnostuneista opiskelijoita ympäri Suomen. Mukana on sekä liikunta-, opetus- että psykologian alan ammattilaisia, valmennustyötä tekeviä, urheilijoita, liikkuvien lasten vanhempia sekä asiasta yleisesti kiinnostuneita. Tutkittua, ajankohtaista tietoa urheilupsykologian alalta voi hyödyntää eri alojen asiantuntemuksen vahvistamiseen.

Opintoihin pystyi ilmoittautumaan kuka tahansa, pohjakoulutusvaatimuksia ei ollut. Opiskelu tapahtuu etä- ja verkko-opintoina kolmea lähiopetusviikonloppua lukuun ottamatta. Tavoitteena on toteuttaa opintokokonaisuus uudelleen tulevien lukuvuosien aikana.

Opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita psykologisesta lähestymistavasta liikuntaan. Liikuntapsykologian osaamisesta on hyötyä esimerkiksi valmennustyössä, opetustehtävissä ja urheiluseuroissa toimiville. Liikuntatieteen alaa opiskeleville opintokokonaisuus on mahdollista ottaa mukaan tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin. Opinnot voivat soveltua myös osaksi urheilu- ja liikuntapsykologin sertifikaattiin sekä urheilun psyykkisen valmennuksen ja liikunta-aktiivisuuden edistämisen sertifikaattiin liittyviin opintoihin.

Opintokokonaisuuden teemoja ovat mm. Liikuntapsykologian perusteet, Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa, Ryhmäilmiöt urheiluvalmennuksessa, Ryhmädynaamiset ilmiöt, Urheiluvalmennuksen psykologia sekä Fyysisen aktiivisuuden ja liikuntamotivaation edistäminen.

Lisätietoja