27.04.2018

Kesäopinnot 2018

 

Opiskele joustavasti oman aikataulusi mukaan! Miltei kaikki opinnot ovat itsenäistä opiskelua, joka ei ole aikaan tai paikkaan sidottua – voit opiskella missä ja milloin tahansa!

Ilmoittautumiset 31.7. mennessä, ellei kurssikuvauksessa toisin mainita.


INFORMAATIOTEKNOLOGISET AINEET
Tietotekniikan perusopinnot (ilmoittautuminen viimeistään 14.6.2018)
- Ohjelmointi 1 6 op (ilmoittautuminen viimeistään 14.6.2018)
- Tietokone ja tietoverkot työvälineenä 2 op (ilmoittautuminen viimeistään 14.6.2018)
- Web-julkaiseminen 2 op (ilmoittautuminen viimeistään 14.6.2018)

HUMANISTIS-YHTEISKUNTATIETEELLISET AINEET
Sosiaalityön perusopinnot 25 op
Sosiaalityön aineopinnot 60 op
Tieteen teoria 5 op (ilmoittautuminen viimeistään 14.6.2018)
Väkivaltatutkimuksen opintoja:
- Väkivalta ja instituutiot 5 op (ilmoittautuminen viimeistään 15.7.2018. Max. 40 opiskelijaa)
- Lähisuhdeväkivalta - ehkäisevät ja hoidolliset interventiot 5 op (ilmoittautuminen viimeistään 25.7.2018)

KASVATUSTIETEIDEN JA PSYKOLOGIAN AINEET
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 40 op
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op
Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
Kasvatustieteen aineopinnot 40 op
Nuorisotutkimuksen perusopinnot 25 op
Psykologian perusopinnot 25 op
Psykologian aineopinnot 35 op

Varhaiskasvatustieteen aineopinnot 35 op

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET AINEET
SPSS-verkkokurssi 2 op (ilmoittautuminen viimeistään 14.6.2018)

VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT
Kielenhuollon kurssi (itseopiskelukurssina) 3 op (ilmoittautuminen viimeistään 14.6.2018)
Tutkimusviestinnän verkkokurssi 3 op (ilmoittautuminen viimeistään 14.6.2018)