11.10.2018

Kehitä opiskelutaitojasi Akateeminen opiskelukyky -kurssilla!

Opiskelutaitoja ja tukea aikuisopiskelijan arkeen avoimen yliopiston Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -verkkokurssilta (HYVY, 2 op)!

HYVY -kurssille ilmoittautuminen päättyy 24.10. Vielä ehdit mukaan, kurssille otetaan enintään 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssi pidetään kokonaan verkossa ajalla 31.10.-9.12.

Kurssi sopii erityisen hyvin yliopisto-opintoja aloittaville tai suunnitteleville, tutkintotavoitteisille ja opinnoissaan jumiutuneille. Kurssi hyväksi luetaan Jyväskylän yliopiston kaikkiin tutkintoihin joko yleisopintoihin tai vapaasti valittaviin opintoihin.
Esim. kasvatustieteiden, psykologian, viestintätieteiden, liikuntatieteiden ja terveystieteiden tutkinnoissa HYVY-kurssi on yleisopintokurssi.

Kurssilla vahvistat opiskeluhyvinvointiasi, kehität akateemisia opiskelutaitojasi, syvennät itsetuntemustasi sekä saat ohjausta opintojen suunnitteluun. Pääset vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia muiden aikuisopiskelijoiden kanssa.

Kurssin sisältö:
1) minäpystyvyys: omat uskomukset itsestä oppijana
2) yliopisto-opinnoissa tarvittavat akateemiset opiskelutaidot: lukeminen, kirjoittaminen ja tiedonhaku
3) opintojen ja ajankäytön suunnittelu: opiskelun, työn ja perheen yhteensovittaminen
4) opiskelustressi: stressinkäsittely ja palautuminen

Katso kurssin kuvaus ja aikataulu: https://www.chydenius.fi/fi/avoin-yliopisto/opintotarjonta/aikuisopiskelijan-akateeminen-opiskelukyky

Ilmoittaudu TÄSTÄ!

Lisätietoa kurssista: Yliopistonopettaja Sanna Anttonen, sanna.anttonen@chydenius.fi, p. 040 805 4408
Tervetuloa mukaan vahvistamaan opiskelukykyäsi!