Joustavaa verkko- ja etäopiskelua avoimessa

Joustava verkko- ja etäopiskelu on tärkeimmistä motiiveista, miksi opiskelijamme tulevat meille opiskelemaan! Löydä listasta omasi, ja ilmoittaudu mukaan!

 

 

 

 

 

Voit opiskella verkko- ja etäopiskeluna monia oppiaineita joustavasti:

  • mistä tahansa Suomesta (myös ulkomailta käsin)
  • milloin tahansa
  • omaan tahtiisi edeten
  • monin eri tavoin: mm. oppimistehtävinä, verkko-opintoina, verkkotentteinä, verkkoluentoja kuunnellen
  • ja ilmoittautua sinulle sopivana ajankohtana ympäri lukuvuoden monissa oppiaineissa

Aikuiskasvatustieteen aineopinnot 40 op
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op
Kasvatustieteen aineopinnot 40 op
Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
Kielenhuollon kurssi (verkkokurssina) 3 op
Nuorisotutkimuksen perusopinnot 25 op
Psykologian aineopinnot 35 op
Psykologian perusopinnot 25 op
Sosiaalityön perusopinnot 25 op
Tieteen teoria 5 op
Tietotekniikan aineopintojen opintojaksoja
Tietotekniikan perusopinnot 25 op
Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op: tarjolla Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa
Tutkimusviestinnän verkkokurssi 3 op
Varhaiskasvatustieteen aineopinnot 35 op
Väkivaltatutkimuksen opintoja

Seuraaviin opintoihin sisältyy jonkin verran läsnäoloa edellyttävää lähiopetusta:

Liikuntapsykologian perusopinnot 25 op
Sosiaalityön aineopinnot 60 op