Ensimmäistä kertaa avoimessa yliopistossa: Pätevä Pomo -opintokokonaisuus

Pätevä Pomo -opintokokonaisuus (17 op)
- osaamista johtamiseen, työelämän muutoksiin ja työhyvinvointiin

Kohderyhmä:
Julkisen ja yksityisen puolen esimies ja johto, HR-henkilöstö, työhyvinvointivastaavat, kehittämisasiantuntijat

Opintokokonaisuus on monitieteinen, työelämälähtöinen ja osaamispääomaa kartuttava. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien osaamista työelämän ja työyhteisöjen suurimmista haasteista: muutospaineista, johtamisen haasteista ja tavoitteista sekä työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Eri organisaatioiden ja asiantuntijoiden osaamisen yhdistäminen tuottaa mielenkiintoisen ja monipuolisen kokonaisuuden.

Ilmoittautuminen 1.11.-31.12.2018
Koulutuksen kesto 19.1.-17.5.2019

Opintokokonaisuuden kuvaus:

Yhteiskunta, työelämä ja yksilö muutosdialogissa (5 op)
Aikuiskasvatustieteen perusopintojen opintojakso (Jyväskylän yliopisto)
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius:
Yliopistonopettaja KM Minna Maunumäki
Hinta: 75€

Henkilöstöjohtaminen (7 op)
Johtamisen perusopintojen opintojakso
Vaasan yliopisto / Johtaminen
Hinta: 140€

Työyhteisössä toimiminen ja työyhteisön lähijohtaminen (5 op)
Centria-ammattikorkeakoulu
Opettaja KTT Helinä Nurmenniemi
Hinta: 75€