Avoimen yliopiston ennätyksellinen vuosi 2020

Avoimen yliopiston opiskelijat tuottivat vuonna 2020 enemmän opintopisteitä kuin koskaan aiemmin. Suorituksia kirjattiin ennätykselliset 18 227, yli 29 % edellisvuotta enemmän. Avoimessa yliopistossa opiskeli vuonna 2020 yhteensä 2952 henkilöä, opiskelijoiden määrä nousi 16 %.

Avoimen yliopiston suosituin oppiaine oli sosiaalityö, jossa opiskelijamäärät jatkoivat kasvuaan. Myös kasvatustieteen ala kokonaisuudessaan vahvisti suosiotaan. Kasvatustieteellisten aineiden merkittävin opiskelijamäärän kasvu kohdistui aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan, kasvatustieteen ja nuorisotutkimuksen perusopintoihin sekä varhaiskasvatustieteen aineopintoihin.

Ennätyksellinen kasvu selittyy osittain monimuotoisilla opintomuodoilla ja yliopistokeskuksessa käynnistyvillä tutkintokoulutuksilla. Tarjonnassa on paljon opintoja, jotka on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa ja opintoja voi suorittaa omaan tahtiin ympäri lukuvuoden. Myös opintoneuvontaa on mahdollista saada verkkomuotoisesti.

Yhä useammat avoimen yliopiston opiskelijat opiskelevat tavoitteellisesti hankkiakseen lisää ammatillista pätevyyttä tai suorittaakseen yliopistotutkinnon. Tutkintoon kuuluvia opintoja voi suorittaa avoimessa yliopistossa ja jatkaa eteenpäin esimerkiksi yliopistokeskuksen kandi- ja maisteriopinnoissa.