Avoimen väylää pitkin aikuiskasvatustieteen kandi- ja maisteriopintoihin

Aikuiskasvatustieteen kandi- ja maisteriopintoihin avoimen väylää, ensin perus- ja aineopinnot avoimessa!

Aikuiskasvatustieteen ydinkysymykset kohdentuvat monipuolisesti yhteiskunnan muutoksen ja elämänkulun tarkasteluun sekä erilaisiin kasvu- ja oppimisympäristöihin, kuten vapaa-aikaan sekä perheen ja työelämän kasvatus- ja koulutuskysymyksiin.

Avoimessa yliopistossa voit taustasta riippumatta aloittaa aikuiskasvatustieteen väyläopinnot suorittamalla ensin aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op ja sitten aikuiskasvatustieteen aineopinnot 40 op. Tämän jälkeen voit edetä avoimen väylää aikuiskasvatustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelmaan (tutkintona KK ja KM), vaikkapa Jyväskylän yliopistoon, tutustu tarkemmin tästä!

Aikuiskasvatustieteen opintojen edetessä opiskelija rakentaa perustaa akateemisen ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiselle – aloita avoimessa, vaikka heti!