Tervein mielin Pohjois-Suomessa -hankkeen ulkoinen väliarviointi

Kyseessä on Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiurun koordinoiman Tervein mielin Pohjois-Suomessa (TMP-S) -hankkeen tilaama selvitys, joka toteutettiin loka–joulukuussa 2010.

Väliarvioinnin tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin tälle 1.3.2009 alkaneelle hankkeelle asetetut tavoitteet olivat toteutuneet arviointiajankohtaan mennessä. TMP-S-hanke päättyy 31.10.2011. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lisäksi hanketta ovat toteuttamassa Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Lapin sairaanhoitopiiri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Väliarvioinnissa perehdyttiin TMP-S-hankkeen hankesuunnitelmiin, kokouspöytäkirjoihin ja -muistioihin, hankkeen seurantamatriiseihin, tehtyihin vertaisarviointeihin, sekä järjestämällä internet-kysely tilaajan valitsemille 30 avainhenkilölle.

Lisätietoja hankkeesta antaa Olli Rosenqvist

Rahoittaja: Tervein mielin Pohjois-Suomessa -hanke

 

Paluu hankkeisiin