Pohjanlahden rantatie -hankkeen erillisselvitys

Pohjanlahden rantatie -hankkeen ideana on kehittää kyseistä, Suomen länsirannikkoa pitkin kulkevaa historiallista maantietä matkailutieksi. Päähanketta koordinoi Porin yliopistokeskuksessa toimiva Turun yliopiston alainen Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, professori Maunu Häyrysen johdolla.

Keski-Pohjanmaata koskevassa erillisselvityksessä kartoitettiin kertomukselliset ja henkistyneet matkakohteet matkailutien varrelta – Luodon, Kruunupyyn, Kokkolan ja Kalajoen alueilta. Kartoituksessa on painotettu kohteita, jotka sijaitsevat sivussa tavanomaisista reiteistä ja jotka edustavat niin sanottua hidasta matkailua.

Erillisselvityksen aineisto on suurelta osin kerätty Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa käynnissä olevassa Genius loci -hankkeessa (genius loci (lat.) viittaa paikan henkeen). Genius loci alkoi vuoden 2010 alussa Ilkka Luodon, Olli Rosenqvistin, Annika Nyströmin ja Kari Ilmosen toimesta.

Julkaisut:
Rosenqvist, Olli (2011). Paikkakertomuksia Keski-Pohjanmaalta. Turun yliopisto. Humanistinen tiedekunta. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma. Pohjanlahden rantatie -hanke.Turun yliopisto / Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja 29. Saatavissa:http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-4741-6

Rosenqvist, Olli (2012). Paikkakertomuksia Keski-Pohjanmaalta. Teoksessa: Tie meren ympäri. Pohjanlahden rantatien matkailutie. Osatutkimusraportit, 42–67. Toim. Maunu Häyrynen & Mikael Lähteenmäki. Turun yliopisto. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen julkaisuja 38.

Katso myös:
Luoto, Ilkka (2011). Genius loci − Paikkoja, kertomuksia ja kulttuuria. Kartoitusvaiheen tuloksia. Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4338-7

Lisätietoja selvityksestä antavat Olli Rosenqvist ja Ilkka Luoto

Rahoitus: Pohjanlahden rantatie -hanke

Maaseuturahasto

 

Paluu hankkeisiin