Maaseututoimijoiden kansainvälistyminen

Tutkimus täydentää ja syventää YTR:n strategiatyössä tehtyjä laaja-alaisia, kansainvälistymiseen liittyviä kartoituksia (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2011). Erityisesti painotetaan kolmannen sektorin integrointiin, maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän ja sen teemaryhmien toiminnan kehittämiseen sekä maaseutututkimusyhteistyön kehittämiseen liittyviä näkökulmia. Tutkimuksessa syvennetään kokonaiskuvaa Suomen maaseututoimijoiden kansainvälisestä toiminnasta: mitä kansainvälistyminen on tuottanut, minkälaisia toiminnan sisältöjä ja muotoja. Toiseksi tutkimuksessa selvitetään kansainvälistymisen tavoitteita erilaisten toimijoiden keskuudessa sekä sitä, missä määrin tavoitteita on kyetty saavuttamaan. Kolmanneksi tutkimuksessa selvitetään kansainvälisessä toiminnassa koettuja hyviä käytäntöjä ja haasteita. Neljänneksi tutkimuksessa arvioidaan YTR:n keskeisten strategisten lähtökohtien (alueperustaisuus, hallinta, verkostoituminen ja LEADER-metodin vahvistaminen) toteutumista. Viidenneksi tutkimuksessa selvitetään, miten Suomen kansallisuus, kansallinen ja alueellinen identiteetti, imago ja näihin liittyvät stereotypiat vaikuttavat suomalaisten maaseututoimijoiden kansainvälistymiseen. Lopuksi tutkimuksessa kootaan yhteen keskeiset maaseututoimijoiden kansainvälistymiseen liittyvät kehittämistarpeet ja -suositukset.

 

Tapahtumia

• Olli Rosenqvistin esitelmä "Yksimittakaavaisesta monimittakaavaiseen ajatteluun ja tekemiseen: Heijastuksia Maaseututoimijoiden kansainvälistyminen ja THROUGH-JOY-hankkeista" Maantieteen päivillä 2013, Vaasassa 25.10.2013.

 

Lisätietoja: Olli Rosenqvist

Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö, maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (2012–2013).

 

Paluu hankkeisiin