Maaseudun palvelujen uudelleenorganisoituminen ja kolmannen sektorin potentiaali

Hankkeessa pohdittiin palvelujen ja järjestöjen erityispiirteitä sekä näiden piirteiden vaikutusta palvelutuotannon organisoimiseen maaseudulla.

Sopimusten epätäydellisyys tekee ”kaikkitietävän suunnittelijan” mallin mukaisen tarkan ohjauksen mahdottomaksi toteuttaa käytännössä. Kilpailun epätäydellisyys taas heikentää luottamusta markkinoiden näkymättömän käden kykyyn organisoida toimivat maaseudun palvelut.

Asukkaiden oman osaamisen ja maaseudun kulttuurisen erityisluonteen huomioon ottaminen nostaa esiin palvelujen yhteistoiminnalliset toteutustavat. Myös resurssipohjaiset teoriat, jotka ottavat huomioon liiketoimi- ja hallintokustannukset sekä organisaatioiden ainutkertaiset osaamisalueet, edellyttävät alueellisesti räätälöityjen ratkaisujen käytön lisäämistä.

Julkaisu:
Kaipainen, Jouni (2011). Järjestöjen kilpailukyky maaseudun palvelutuotannossa. Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4363-9

Lisätietoja tutkimuksesta antaa Jouni Kaipainen

Rahoittajat: maa- ja metsätalousministeriö, maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä; Kokkolan yliopistokeskus Chydenius (2010–2011)

 

Paluu hankkeisiin