Perifeeriset paikkakunnat ja innovaatiopolitiikat pohjoismaissa (PLIP)

PLIP-hankkeen loppuraportti ‘Peripheral Localities and Innovation Policies: Learning from good practices between the Nordic countries’ on saatavissa Nordisk InnovationsCenterin www-sivuilta.

Hankkeessa tarkasteltiin innovaatioprosesseja tukevaa paikallista kehittämispolitiikkaa kasvukeskusten ulkopuolisilla alueilla Pohjoismaissa. Paikalliset hyvät käytännöt ja niistä oppiminen olivat hankkeen keskeinen sisältö.

Hyvät käytännöt olivat paikallisesti kiinnittyneitä, mutta niissä oli elementtejä, joista oletettiin jonkin toisen alueen toimijoiden voivan oppia. Paikalliset ja alueelliset kehittäjät arvioivat hankkeessa analysoituja hyviä käytäntöjä tapaustutkimusalueilla järjestetyissä workshopeissa. Näissä tilaisuuksissa pohdittiin erityisesti sitä, löytyykö esitellystä hyvästä käytännöstä elementtejä, joita oman alueen innovaatioympäristön kehittämisessä voitaisiin hyödyntää.

Yksi hankkeessa mukana olleista hyvistä käytännöistä oli Centria Ylivieskan ja Oulun Eteläisen pk-yritysten välinen innovaatioyhteistyö, jota esiteltiin Ruotsin ja Tanskan tapaustutkimusalueilla. Suomessa pidettiin kaksi alueellista workshopia: Oulun Eteläisessä esiteltiin tanskalaista käytäntöä huonekaluteollisuuden osaamisen kehittämisessä, ja Keski-Pohjanmaalla norjalaista alueellisen matkailuyhteistyön käytäntöä.

PLIP-hankkeen workshopit osoittivat paikallisilla toimijoilla olevan halua ja kykyä samaistua muiden Pohjoismaiden hyviin käytäntöihin ja niiden konteksteihin. Näyttää siltä, että hankkeessa onnistuttiin aikaansaamaan tarvetta tietää enemmän, nähdä muiden maiden hyviä käytäntöjä ja tehostaa oppimisprosessia. Workshopien tuloksena syntyi myös konkreettisia ehdotuksia toimista, joilla voitaisiin tukea vastaanottavilla alueilla hyvien käytäntöjen hyödyllisiksi katsottuja elementtejä.

Hankkeen perusteella päädyttiin suosittamaan hyvien käytäntöjen verkostojen perustamista.  Verkostot koostuisivat vastaanottavista partnereista, jotka haluavat oppia tietystä hyvästä käytännöstä, partnereista, jotka jo toteuttavat kyseistä hyvää käytäntöä, sekä tutkijoista.

PLIP-hankkeessa oli mukana osallistujia kaikista Pohjoismaista. Koordinaattorina toimi Chydenius-instituutti – Kokkolan yliopistokeskus. Hankkeen päärahoittaja oli Nordisk InnovationsCenter.

More about the project in English.

Hankkeen projektipäällikkö Seija Virkkala, tutkija Kristiina Niemi.

 

Paluu hankearkistoon