Nu söker vi pilgrimsmål och platsens ande

Syftet i projektet är att koncentrera sig på platser i det s.k. historiska Mellanösterbotten som är belägna vid sidan om huvudsevärdheterna och lämpade särskilt för individuell, ekologiskt hållbar och andlig turism.

Projektets verksamhetsområde

 

Genius loci kartta

 


Vi hoppas kunna finna olika slags platser som är präglade av andlighet, inte bara av religiös utan också av annan slags andlighet. På lång sikt är avsikten att företag, föreningar, aktörer inom den offentliga sektorn samt enskilda personer i området i samarbete ska börja bjuda ut nätet av pilgrimsleder med anknytande service, inte bara till invånarna utan också till turisterna i området.

Forskarna bjuder in alla i området att hjälpa till med att få fram intressanta objekt som man lokalt känner till. Vi är intresserade av platser som förknippas med berättelser, historia, kultur, natur, djupandlighet eller religiositet. På internetblanketten på länken nedan kan du berätta för forskarna om något intressant ställe eller objekt som du känner till inom området i fråga.

Du kan anmäla en plats som redan förut är bekant eller en sådan plats som är känd bara inom en liten krets.
Tack för besväret.


Klicka här för att komma till blanketten