Kuluvan tavoiteohjelmakauden arviointi toimialoittain Keski-Pohjanmaalla

Tutkimuksessa arvioitiin Keski-Pohjanmaalla ohjelmakaudella 2000–2006 toteutettujen hyvinvointialan, ICT-alan, elintarviketeollisuuden, metallituote- ja konepajateollisuuden, kemianteollisuuden, puuteollisuuden ja venealan kehittämishankkeiden vaikuttavuutta. Arviointi toteutettiin Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun CENTRIA, tutkimus ja kehitys -yksikön yhteistyönä. Projekti toteutettiin ajanjaksona 1.4.2006–28.2.2007. Projektin vastuullisena johtajana toimi Jussi Vähämäki yliopistokeskuksesta ja tutkijoina Maija Maunula ammattikorkeakoulusta ja Olli Rosenqvist yliopistokeskuksesta. Projektista syntyneet julkaisemattomat raportit ovat saatavilla Keski-Pohjanmaan liiton internet-sivuilta. Tutkimus rahoitettiin Keski-Pohjanmaan liiton myöntämällä maakunnan kehittämisrahalla ja siihen liittyneellä kuntarahoituksella.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa Olli Rosenqvist Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta.

 

Paluu hankearkistoon