Strateginen johtaminen, versio 1.1

Strateginen johtaminen on yliopiston ylimmän johdon ydintoiminta-aluetta. Tiedekunta- ja laitosjohdossa se tarkoittaa koko yliopiston strategisten tavoitteiden jalkauttamista operatiiviseksi toiminnaksi. Se merkitsee mm. organisaatiorakenteen, voimavarojen ja kumppanuuksien toimivuuden takaamista.
Strategisen johtamisen