Strategisen johtamisen arviointi

Strategista johtamista arvioidaan tarkastelemalla yliopistokeskuksen toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Toisaalta arvioidaan sitä, onko asetetut tavoitteet ja painopisteet asetettu oikein, toisaalta arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Arviointi johtaa strategisen johtamisen muutoksiin, mikäli tulokset tai vaikuttavuus eivät ole toivottuja.

Keskeisin arvioinnin työkalu on Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimintakertomus, jonka hyväksyy johtokunta. Toimintakertomusta kehitetään edelleen kuvaamaan myös pidemmän aikavälin kehitystrendejä. Alueellisen vaikuttavuuden mittariston kehittyessä on mahdollista raportoida myös siinä tapahtuva kehittyminen. Jyväskylän yliopiston kanssa tehtävään tulossopimukseen kirjataan tavoitteiden saavuttaminen, ja käytävässä tulosneuvottelussa yliopistokeskus saa kuluneen vuoden toiminnasta suullisen arvioinnin Jyväskylän yliopiston rehtorilta.

Yliopistokeskuksessa käytössä oleva tuloskortti sisältää arviointiosion, jossa verrataan sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamista että suunniteltujen toimenpiteiden toteutumista. Arviointi tehdään sekä yliopistokeskuksen että yksiköiden tasolla.

Toimintakertomuksen ja yliopistokeskuksen tuloskortin arviointiosan valmistelusta vastaavat yliopistokeskuksen johtaja ja kehittämispäällikkö. Yksikkötason korttien valmistelusta vastaavat yksiköiden johtajat.

Asiakirjoja ja www-sivuja


Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toimintakertomus

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja rehtorin välillä solmittu tulossopimus
Kokkolan yliopistokeskuksen tuloskortisto