Yliopistotoiminta vahvistaa Keski-Pohjanmaan vahvuuksia ja paikkaa tuotantorakenteen aukkoja

Yliopistotoiminta vahvistaa Keski-Pohjanmaan vahvuuksia ja paikkaa tuotantorakenteen aukkoja

Päätoimialatasolla tarkasteltuna Keski-Pohjanmaata voidaan tuotantorakenteeltaan pitää jalostus- ja alkutuotantopainotteisena alueena.

Koska yliopistollista osaamista hyödynnetään tyypillisesti enemmän palvelualoilla kuin jalostuksessa ja alkutuotannossa, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminta on edistänyt erityisesti palvelutoimialojen kehittymistä Keski-Pohjanmaalla, arvioi Olli Rosenqvist (» ks. Katsaus 16.10.2023).

Vaikka Keski-Pohjanmaan suurteollisuudessa ja osin myös pk-yrityssektorilla hyödynnetään Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa tuotettua kemian, informaatioteknologian ja kauppatieteiden alojen yliopistollista osaamista, suurin alueellinen työllistävä vaikutus yliopistokeskuksen osaamisaloista on ollut kasvatustieteiden, sosiaalityön ja avoimen yliopiston osaamistarjonnalla eli pääosin julkisen sektorin puolella.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on syksystä 2022 lähtien ryhtynyt aktiivisin toimenpitein selvittämään ja seuraamaan toimintansa vaikuttavuutta. Tavoitteena on kehittää toimintaa yhä vaikuttavammaksi. Yliopistokeskus pyrkii säännöllisesti tiedottamaan vaikuttavuustyön ajankohtaisista asioista ja edistymisestä.

Lisätietoja: