Yliopistokeskus lisää Keski-Pohjanmaan vetovoimaa mutta ei ratkaise väestökehityksen suuntaa

Yliopistokeskus lisää Keski-Pohjanmaan vetovoimaa mutta ei ratkaise väestökehityksen suuntaa

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen ja sen edeltäjien toiminta-aikana Keski-Pohjanmaan työikäisen eli 15–74-vuotiaan väestön määrä kasvoi vuoteen 1994, jonka jälkeen väestökehityksen suunta on ollut laskeva.

Yliopistotoiminta on kiistatta lisännyt Keski-Pohjanmaan vetovoimaa, mutta se ei ole merkittävästi pystynyt vaikuttamaan väestökehityksen yleiseen suuntaan, arvioi Olli Rosenqvist (» ks. Katsaus 2.10.2023).

Keski-Pohjanmaa ei ole yksin heikkenevän väestökehityksen kanssa, sillä Tilastokeskus ennustaa työikäisen väestön määrän vähenevän myös koko Suomessa vuoteen 2040 mennessä. Koko Suomessa työikäisen väestön määrä kasvoi kuitenkin Keski-Pohjanmaasta poiketen aina vuoteen 2019 saakka, joten Keski-Pohjanmaan suhteellinen asema väestökehityksessä on heikentynyt keskimääräistä nopeammin.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on syksystä 2022 lähtien ryhtynyt aktiivisin toimenpitein selvittämään ja seuraamaan toimintansa vaikuttavuutta. Tavoitteena on kehittää toimintaa yhä vaikuttavammaksi. Yliopistokeskus pyrkii säännöllisesti tiedottamaan vaikuttavuustyön ajankohtaisista asioista ja edistymisestä.

Lisätietoja: