Yliopistokeskus juhlii lukuvuoden avajaisissaan sosiaalityön koulutusta

Tänä vuonna Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden avajaisissa erityisen juhlan aiheena on sosiaalityö, jonka opetusta on toteutettu Kokkolassa jo 20 vuoden ajan. Aloite sosiaalityön koulutuksen aloittamiseen tuli alueen kunnilta. Yliopistokeskus toi tarjontaansa sosiaalityön kandidaatin opinnot vuosituhannen alussa avoimina yliopisto-opintoina ja sosiaalityön maisteriohjelma käynnistyi vuonna 2006. Tähän mennessä Kokkolasta on valmistunut yli 300 sosiaalityön maisteria.

Sosiaalityön maisteriohjelmassa Kokkolassa opiskellaan Jyväskylän yliopiston myöntämä yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto, aikuisopiskelijoille soveltuvilla opiskelumenetelmillä. Yliopistokeskuksen sosiaalityön maisteriohjelma on ollut hakijamäärillään valtakunnan suosituimpien sosiaalityön maisterikoulutusten joukossa. Myös sosiaalityön tohtoriopintojen suosio on kasvussa.

- Sosiaalityö kiinnostaa hyvän työmarkkinatilanteen ja yhteiskunnallisesti mielekkään tehtäväkuvan vuoksi, kertoo yliopistokeskuksen sosiaalityön opetuksesta ja tutkimuksesta vastaava professori Aila-Leena Matthies. Sosiaalityön aikuisopintoihin hakeutuu tyypillisesti akateemisia alanvaihtajia ja alan sisältä vaativimpiin tehtäviin etenijöitä.

Sosiaalityön opetus on vastannut alueen tarpeeseen ja yhteiskunnalliseen muutokseen. Keskeisenä tavoitteena on kouluttaa osaavia sosiaalityöntekijöitä ja kehittää tutkimukseen perustuvaa sosiaalityön käytäntöä yhteistyössä julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä asiakkaiden kanssa.

Avajaispuheissa korostui verkostomaisuus ja työyhteisön kehittäminen

Avajaisjuhlan puheenvuoroissa nousivat esille yliopistokeskuksen strategian mukaiset ajankohtaiset asiat, kuten verkostomaisuus ja työyhteisön kehittäminen. Professori Marja Kuronen korosti juhlapuheessaan yliopistollisen koulutuksen ja tutkimuksen merkitystä tässä ajassa. Hän nosti myös esille eri alojen vuoropuhelun ja yhteistyön, johon Kokkolan yliopistokeskuksen kaltainen usean yliopiston ja tieteenalan, vahvasti alueellisesti kiinnittynyt yhteisö tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet. Lukuvuoden avajaispuheen piti Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen ja yhteistyöyliopistojen tervehdyksen tilaisuuteen toi Vaasan yliopiston vararehtori Annukka Jokipii.

Juhlassa luovutettiin Chydenius-mitali sekä Vuoden Tiedeviestijä -palkinto yliopistokeskuksen toimintaan vaikuttaneille henkilöille.

Chydenius-mitali yliopistotutkija Tuomo Kokkoselle

Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys luovutti Kokkolan yliopistokeskuksen lukuvuoden avajaisjuhlassa Chydenius-mitalin Jyväskylän yliopiston yliopistotutkija Tuomo Kokkoselle. Yliopistotutkija Tuomo Kokkonen aloitti Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa 2002 avoimen yliopiston sosiaalityön tuntiopettajana, kun sosiaalityön kandiopinnot tulivat opintotarjontaan. Maisteriohjelma johdosta oli alueella jo pohja- ja aineopinnot suorittaneita opiskelijoita maisteriohjelman käynnistyttyä vuonna 2006. Tätä seuraavat vuodet olivat sosiaalityön maisteriohjelman kehittämisen ja menestyksen aikaa. Tuomo Kokkonen on alusta asti ollut kansainvälinen toimija, joka ei ole pelännyt hakea vaikutteita rajojen ulkopuolelta. Kokkonen syventyi väitöskirjassaan vuonna 2016 sosiaalisisiin oikeuksiin hyvinvointi-valtiomallien kontekstissa. Hän on yhteiskuntapoliittisen taustansa vuoksi ylläpitänyt sosiaalityön opetuksessa Anders Chydeniuksen aatteellista perintöä ja hyvinvointisuuntautunutta henkeä.

Vuoden tiedeviestijäksi yliopistonlehtori Päivi Perkkilä

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius palkitsee vuosittain avajaistensa yhteydessä Vuoden tiedeviestijän. Tänä vuonna Vuoden tiedeviestijäksi valittiin kasvatustieteiden yliopistonlehtori Päivi Perkkilä.

Yliopistonlehtori Päivi Perkkilän työ etenkin matematiikan opetuksen kehittäjänä on merkittävää. Perkkilä on tuonut teoreettisen tiedon käytännönläheiseksi ja siten vaikuttanut suoraan lasten ja nuorten mahdollisuuksiin oppia matematiikkaa. Tulevia luokanopettajia opettaessaan Perkkilä pureutuu ydinasioihin, matemaattisten valmiuksien, osaamisen ja osaamattomuuden rakenteisiin sekä siihen, miten osaamiseen voidaan vaikuttaa opetuksella. Perkkilän johdolla luokanopettajaopiskelijat muun muassa kehittävät opetuskäyttöön erilaisia matikkapelejä, joista hyötyvät kaikenlaiset matematiikan oppijat. Perkkilä on pitkäjänteisesti ja ansiokkaasti tutkinut matematiikan oppimiseen ja opettamiseen liittyviä näkökulmia ja lujittanut tutkimuksellaan matematiikan oppimisen ja opettamisen uudistavia menetelmiä. Hän sitoutuu opiskelijoiden graduohjaukseen ja vahvistaa opettajaksi valmistuvien ymmärrystä tutkimusperustaisesta työotteesta.

Lue tästä Päivi perkkilän kiitospuhe.

Lisätietoja:

Johtaja Marko Aittola, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, p. +358 40 7267 865, marko.m.aittola@jyu.fi

Professori Aila-Leena Matthies, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, p. +358 40 7422 199, aila-leena.matthies@jyu.fi