Yliopistokeskus haluaa olla vaikuttava toimija

Olemme syksyllä 2022 käynnistäneet prosessin, jossa pyrimme kirkastamaan kuvaa siitä, millä tavalla vaikuttavuutemme näkyy ja tuntuu alueella – ja mitä kenties voisimme tehdä entistä paremmin.

Yliopistotoiminnalla on jo pitkät perinteet Keski-Pohjanmaalla. Toiminnan keskiössä on aina ollut alueellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Vaikuttavuus on jotain, mikä on sisäänrakennettuna useimpiin toimintoihimme sekä tutkimuksen että opetuksen saralla. Olemme alueellisesti vaikuttavia usein edes tiedostamatta sitä. Isot ja pienet yritykset, julkiset organisaatiot, kunnat, koulutus- ja tutkimusorganisaatiot, muut yhteisöt, yksittäiset ihmiset ja koko meidän toiminta-alueemme hyötyvät tekemisistämme.

Käynnistettyyn prosessiin kuuluu yliopistokeskuksen vaikuttavuutta koskevan tiedon hankintaa, viestintää ja yhteistyötä alueellisten ja kansallisten toimijoiden, kuten Suomen viiden muun ylipistokeskuksen kanssa.

Kajaanissa, Kokkolassa, Lahdessa, Mikkelissä, Porissa ja Seinäjoella toimivat yliopistokeskukset selvittävät ja perustelevat olemassaoloaan suomalaisessa yliopistojärjestelmässä mm. alueellisen vaikuttavuuden kautta. Lahdessa marraskuun 2022 lopulla järjestettävän valtakunnallisen yliopistokeskusseminaarin yhtenä teemana on ”Yliopistokeskusten rooli alueellisessa vaikuttavuudessa – eturintamassa vai sivupolulla?”. Seminaarissa keskustellaan mm. siitä, voivatko ja miten yliopistokeskukset voivat perinteisiä yliopistoja paremmin, kilpailukykynsä kehittämiseksi hyödyntää läheisiä suhteitaan toiminta-alueeseensa.

Yliopistotoiminta on perusluonteeltaan kansainvälistä ja valtakunnallista, joten vaikutukset ulottuvat kauas oman maakunnan ulkopuolelle. Tehokkaasti toimiva yliopistokeskus tuottaa kansainvälisesti laadukasta tutkimusta ja koulutusta sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti perusteltua tietoa ja yliopistotason osaajia toiminta-alueensa ja koko yhteiskunnan uudistumisen tueksi.

Lisätietoja:

Marko Aittola, johtaja

Olli Rosenqvist, asiantuntija