Yhteishaku alkaa maanantaina! Hae Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen: valitse IT, kauppa- tai kasvatustieteet

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku järjestetään valtakunnallisesti 4.-14.9.2023. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta on mukana neljä hakukohdetta. Koulutuksiin haetaan sähköisesti Opintopolku.fi-palvelussa.

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku järjestetään valtakunnallisesti 4.-14.9. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta on yhteishaussa mukana neljä hakukohdetta: kauppatieteiden ja tietotekniikan maisteriohjelmat, luokanopettajien aikuiskoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma sekä varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden tuottavat erilliset opinnot.

Kokkolan yliopistokeskus keskittyy aikuiskoulutukseen, ja kaikki hakukohteet vaativatkin hakijoilta tietyt aiemmin suoritetut opinnot. Valintaperusteet opinto-ohjelmiin on julkaistu opintopolku.fi-sivustolla, jonka kautta tapahtuu myös opintoihin hakeminen.

Opinnot suunniteltu työssäkäyvät ja perheelliset huomioiden

Kauppatieteiden maisteriohjelma

Vaasan yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa järjestettävä Liiketoiminnan kehittämisen kauppatieteiden maisteriohjelma antaa opiskelijoille muun muassa valmiuksia yritysten kehittämistehtäviin, kykyä analysoida yritysten kehittämistarpeita, organisoida ja toteuttaa kehittämistoimintaa. Kauppatieteiden maisteriohjelmassa opinnot on mahdollista tehdä joustavasti työn ohessa kolmessa vuodessa. Ohjelmaan valitaan 35 opiskelijaa. Opiskelut suoritettuaan opiskelija saa Vaasan yliopiston myöntämän kauppatieteiden maisterin tutkinnon.

Tietotekniikan maisteriohjelma

Tietotekniikan maisteriohjelman opintosuuntana Kokkolassa on ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka, jossa erikoistutaan sensoriverkkoihin. Opiskelijat valitaan maisteriohjelmaan pohjakoulutuksen sekä hyväksytyn tutustumiskurssin perusteella. Tietotekniikan opinnot on Kokkolassa suunniteltu siten, että opiskelu on mahdollista täysin etänä omalta paikkakunnalta ja työn ohessa. Maisteriohjelman suorittaminen kestää noin 3 vuotta. Valmistuessaan opiskelija saa Jyväskylän yliopiston myöntämän filosofian maisterin tutkinnon.

Luokanopettajan aikuiskoulutus

Luokanopettajan aikuiskoulutuksen maisteriohjelman toteutustapa on uudistuksen myötä jatkossa monimuotoinen. Syksyllä valittavilla opiskelijoilla on lähiopetusta Kokkolassa keskimäärin yksi viikko kuukaudessa. Koulutus on suunnattu erityisesti avoimen yliopiston väylää hyödyntäville, alaa vaihtaville sekä opetus- ja kasvatusalalla uudelleen suuntautuville opiskelijoille. Koulutus kestää 1,5–2 vuotta riippuen opiskelijan aikaisemmista opinnoista. Koulutus johtaa Jyväskylän yliopiston myöntämiin kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sekä luokanopettajan kelpoisuuteen.

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus

Erilliset varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tuottavat Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 75+ -hanke toteutetaan monimuotokoulutuksena yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Nyt toteutettava lisähaun hakuaika kestää 25.9. saakka ja aloituspaikkoja on viisi. Koulutus on tarkoitettu hakijoille, jotka ovat suorittaneet kasvatustieteen kandidaatin ja/tai maisterin tutkinnon tai tutkinnon, joka on Opetushallituksessa rinnastettu kasvatustieteen kandidaatiksi tai maisteriksi. Koulutus on monimuotokoulutus, joka sisältää noin kolme lähiopetuspäivää kuukaudessa.

Lisätietoja antavat:

Liiketoiminnan kehittämisen kauppatieteiden maisteriohjelma: yliopistonopettaja Jenni Kantola, jenni.kantola(at)uwasa.fi

Tietotekniikan maisteriohjelma: professori Ismo Hakala, ismo.hakala(at)jyu.fi

Luokanopettajan aikuiskoulutuksen maisteriohjelma ja Erilliset varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot: professori Heidi Harju-Luukkainen, heidi.k.harju-luukkainen(at)jyu.fi