Rehtori Jari Ojala Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden avajaisissa: Korkeakoulut jäämässä sivuun tutkimus- ja innovaatiopanostuksista

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius vietti lukuvuotensa avajaisjuhlia torstaina 7.9.2023. Lukuvuoden avajaispuheen piti elokuussa Jyväskylän yliopiston rehtorina aloittanut toholampilaislähtöinen Jari Ojala. Yhteistyöyliopistojen tervehdyksen tilaisuuteen toi Oulun yliopiston yhteistyösuhteiden rehtori Arto Maaninen. Juhlapuhujaksi tilaisuuteen oli kutsuttu alue- ja väestönkehityksen asiantuntija Timo Aro. Tilaisuudessa jaettiin Chydenius-mitali ja palkittiin Vuoden Tiedeviestijä.

”Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmassa on paljon myönteisiä asioita niin yliopistojen kuin yliopistokeskustenkin osalta”, totesi rehtori Jari Ojala Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden avajaispuheessaan.

”Hallitusohjelman mukaan tavoitteena on turvata yliopistokeskusten rooli alueellisessa koulutustarjonnassa, TKI-toiminnassa ja alueiden vetovoiman vahvistamisessa. Kokkolan yliopistokeskuksen kannalta kiinnostavaa on, että pääpainoksi innovaatiotyössä nostetaan muun muassa uusi teknologia ja energiatehokkuus”, Ojala summasi.

Rehtori Ojala näkee myös suuria haasteita hallitusohjelmassa ja sen tavoitteiden käytännön toteuttamisessa:
”Valtiovarainministeriön viime viikolla julkaistu budjettiehdotus sisältää T&K-rahoituslain mukaisen lisäyksen, noin 260 miljoonaa euroa. Valitettavasti tästä summasta vain pieni osa on kohdennettu ehdotuksessa korkeakouluille”.

Rehtori kiitti puheessaan hyvää yhteistyötä Vaasan ja Oulun yliopistojen kanssa, sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen saamaa vahvaa tukea kaupungilta, alueen kunnilta maakunnalta ja elinkeinoelämältä. ”Tätä olemme usein hieman kateellisinakin Jyväskylän vinkkelistä katsoneet”, Ojala totesi.

”Jyväskylän yliopisto on yliopistokeskuksen kautta vahva toimija Kokkolassa. Ja haluamme olla tätä myös jatkossa”, rehtori linjasi puheessaan.

Juhlapuheessa korostui Keski-Pohjanmaan mahdollisuudet

Valtiotieteiden tohtori Timo Aro keskittyi juhlapuheessaan alue- ja väestönkehityksen muutostrendeihin ja niin sanottuihin voittaviin tekijöihin. Aro pitää aluekehityksen voittavina tekijöinä kolmea ”supervoimaa”, jotka liittyvät korkeakoulutukseen, sijaintiin ja vihreisiin investointeihin. Keski-Pohjanmaalle on avautumassa lupaava mahdollisuus yhdistää edellä mainitut tekijät voittavaksi kokonaisuudeksi.

Aron juhlapuhe sisälsi kaksi ydinviestiä:
”Ensiksi, Keski-Pohjanmaa on alue- ja väestönkehityksen muutosten osalta kuin Suomi pienoiskoossa. Toiseksi, Keski-Pohjanmaa on vihreän siirtymän osalta malli- ja edelläkävijyysalue, joka synnyttää ympäristöön muita myönteisiä kerrannaisvaikutuksia. Molemmat ydinviestit korostavat koulutuksen, osaamisen ja tutkimuksen roolia, jossa alueen korkeakouluilla on paljon kokoaan suurempi merkitys.”


Juhlassa luovutettiin Chydenius-mitali sekä Vuoden tiedeviestijä -palkinto

Chydenius-mitali Marjaana Leivolle

Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys luovutti Kokkolan yliopistokeskuksen lukuvuoden avajaisjuhlassa Chydenius-mitalin Marjaana Leivolle. Marjaana Leivo on tehnyt Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen hyväksi yhden yksikön pisimmistä työurista aloittaen jo 1980-luvulla silloisessa luokanopettajien poikkeuskoulutuksessa. Kokkolan koulutus ainoana poikkeuskoulutuksena Suomessa vakiinnutettiin ja sai myös laadullisen tunnustuksen opetuksen huippuyksiköksi nimeämisen kautta. Leivo on toiminut Jyväskylän yliopiston alaisessa Luokanopettajien aikuiskoulutuksessa yliopistonopettajana ja kurssinjohtajana. Luokanopettajakoulutuksessa työskentelyn lisäksi hän on vastannut muun muassa erillisistä erityisopettajaopinnoista.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Vuoden tiedeviestijäksi Sanna Laine

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius palkitsee vuosittain avajaisten yhteydessä Vuoden tiedeviestijän. Tänä vuonna Vuoden tiedeviestijäksi valittiin informaatioteknologian yksikön projektitutkija Sanna Laine. Tiedeviestijänä palkitaan Kokkolan yliopistoyhteisön henkilö tai taho, joka on ollut aktiivinen oman tieteenalansa tiedonvälityksessä ja tieteen popularisoinnissa.

Sanna Laine on Women in IT -hankkeessa ollut kasvattamassa ICT-alalle hakevien naisten tietämystä ja kiinnostusta alaan, mikä on näkynyt naisten hakijamäärien nousussa muun muassa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tietotekniikan maisteriohjelmassa. Laine on tehnyt näkyväksi ICT-alan kiinnostavuutta naisten näkökulmasta usealla eri tavalla. Naisopiskelijoille tehdyn haastattelun pohjalta saatuja tuloksia on esitelty konferensseissa ja tieteellisissä tutkimusjulkaisuissa. Lisäksi Laine on tuonut WinIT-hankkeessa toteutettujen henkilökuvien kautta esille naisten työelämäreittejä ICT-alalla.

Lisätietoja

Johtaja Marko Aittola, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, p. +358 40 7267 865, marko.m.aittola@jyu.fi