Koulutustason parantaminen Keski-Pohjanmaan haasteena

Koulutustason parantaminen Keski-Pohjanmaan haasteena

Keski-Pohjanmaalla harjoitetulla yliopistotoiminnalla on ollut myönteistä vaikutusta maakunnan koulutustason kehitykseen. Keski-Pohjanmaan koulutustason myönteinen kehitys johtuu pitkälti julkisen sektorin koulutustason parantumisesta.

Maakunnan yksityinen sektori ei ole pysynyt koulutustason parantumisessa yleisen kehityksen tahdissa, arvioi Olli Rosenqvist (» ks. Katsaus 30.10.2023).

Keski-Pohjanmaan kilpailukyvyn edistäminen yksityisen sektorin koulutustasoa parantamalla on yhteinen haaste maakunnan yritys- ja yliopistotoiminnalle.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on syksystä 2022 lähtien ryhtynyt aktiivisin toimenpitein selvittämään ja seuraamaan toimintansa vaikuttavuutta. Tavoitteena on kehittää toimintaa yhä vaikuttavammaksi. Yliopistokeskus pyrkii säännöllisesti tiedottamaan vaikuttavuustyön ajankohtaisista asioista ja edistymisestä.

Lisätietoja: