Yliopistokeskus vahvistaa alueen osaamistasoa ja synnyttää merkittäviä aluetaloudellisia kerrannaisvaikutuksia

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa tehdyn selvityksen mukaan yliopistokeskuksen toiminnalla on myönteisiä vaikutuksia Keski-Pohjanmaalla erityisesti alueella työskentelevän työvoiman koulutustason kehitykseen, TKI-toimintaan ja aluetalouteen.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen toiminnassa yhdistyvät omaperäisellä tavalla yliopistollinen tutkimus, koulutus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Koulutus on yliopistolliseen tutkimukseen perustuvaa ja tutkimusta tehdään kiinteämmässä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa kuin perinteisissä yliopistoissa. Näin ollen yliopistokeskus tuottaa toimintamallinsa kautta lisäarvoa ja vaikutuksia sekä globaalille yliopistoyhteisölle että toiminta-alueelleen.

 

Yliopistokeskuksen ketteryys mahdollistaa nopean ja joustavan reagoinnin toimintaympäristöstä tuleviin erilaisiin tarpeisiin – kunhan vain tarvittavat resurssit saadaan varmistettua, valottaa johtaja Marko Aittola yliopistokeskustoiminnan erityispiirteitä.

Yliopistokeskuksen kasvatustieteiden, sosiaalityön, informaatioteknologian, kemian ja kauppatieteiden tutkintokoulutuksesta valmistuvat työllistyvät merkittävässä määrin Keski-Pohjanmaalle ja sitä ympäröiviin maakuntiin helpottaen näin alueella vallitsevaa työvoimapulaa. Vaikka Keski-Pohjanmaan koulutustaso on yliopistotason koulutuksen saaneiden osuudella mitattuna alhainen, yliopistokeskus on viimeisten kymmenen vuoden aikana koulutusaloillaan ja avoimen yliopiston tarjonnallaan ollut mukana nostamassa Keski-Pohjanmaan koulutustasoa suhteessa muihin maakuntiin.

Osaamisvaikutusten lisäksi yliopistokeskuksen aluetaloudelliset vaikutukset ovat merkittävät, toteaa asiantuntija Olli Rosenqvist tekemäänsä selvitykseen viitaten.

Suoran vuotuisen arvonlisäysvaikutuksensa lisäksi yliopistokeskus tuottaa toiminnallaan välillisiä vaikutuksia niin, että kokonaisvaikutukset ovat varovaisesti arvioiden 9,1-kertaiset suhteessa suoraan vaikutukseen. Suuruusluokaltaan yhteenlasketut arvonlisäysvaikutukset ovat 52 miljoonaa euroa. Keski-Pohjanmaan aluetalouden yhteisenä haasteena on, kuinka hyvin alueen toimijat ja alueelle houkuteltavat uudet toimijat saadaan yhteistyössä hyödyntämään yliopistokeskuksen ja koko globaalin yliopistoverkoston kautta tarjolla olevaa osaamista.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on syksystä 2022 lähtien ryhtynyt aktiivisin toimenpitein selvittämään ja seuraamaan toimintansa vaikuttavuutta. Tavoitteena on kehittää toimintaa yhä vaikuttavammaksi.

Lisätietoja vaikuttavuutta koskevista selvityksistä antavat: