Joustava opiskelu kiinnostaa aikuisia – Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen hakijamäärät pysyvät tasaisena

Syksyllä 2023 alkavat tutkinto-ohjelmat kiinnostivat juuri päättyneessä kevään korkeakoulujen yhteishaussa. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tutkinto-ohjelmiin saatiin noin 5,8 hakemusta jokaista aloituspaikkaa kohden.

Yhteishaussa 15.-30.3. olivat tarjolla korkeakoulujen suomenkieliset koulutusohjelmat. Kokkolan yliopistokeskuksen koulutuksiin tuli hakuajan loppuun mennessä 507 hakemusta. Hakijoista 223 oli ensisijaisia. Aloituspaikkoja haettavana olleisiin koulutuksiin on 87.

Yliopistokeskuksessa oli tässä haussa mahdollista hakea opiskelemaan kolmelle alalle, viiden hakukohteen kautta: sosiaalityön maisteriohjelma ja kandidaatti- ja maisteriohjelma, tietotekniikan maisteriohjelma, sekä varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma joko avoimen väylän tai varhaiskasvatuksen tehtävissä jo toimiville monimuotokoulutus 1000+ -ohjelman kautta.

Varhaiskasvatuksen opettajaopintojen hakupaine kova

Varhaiskasvatuksen opettajien koulutusohjelmat keräsivät kaikkiaan 227 hakemusta. Aloituspaikkoja on jaossa kahdessa hakukohteessa yhteensä 42: varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksiin oli mahdollista hakea joko avoimen väylän tai niin sanotun 1000+ -koulutuksen kautta.

Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto on yksi merkityksellisimmistä meidän yhteiskunnassamme, ja olen iloinen, että niin moni on tutkinnosta kiinnostunut.

– Hakijamäärä kertoo sen, että koulutus on löydetty ja hakupaine on kova. Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto on yksi merkityksellisimmistä meidän yhteiskunnassamme, ja olen iloinen, että niin moni on tutkinnosta kiinnostunut. Ilman varhaiskasvatusta yhteiskunta ei pyöri, sanoo professori Heidi Harju-Luukkainen.

Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattikoulutus alkoi Kokkolan yliopistokeskuksessa viime syksynä.

Lisätiedot: professori Heidi Harju-Luukkainen,  +358 40 8477 225

Tietotekniikan kiinnostus säilyttää tasonsa vuodesta toiseen

Tietotekniikan maisteriohjelmaan saapui 49 hakemusta, joista ensisijaisia 38. Koulutukseen otetaan opiskelijoita kahdesti vuodessa, sekä kevään että syksyn yhteishaussa. Tietotekniikan maisteriohjelmassa opinnot tarjotaan työn ohessa opiskeleville paikasta ja ajasta riippumattomina.

Tänä vuonna ilahduttaa erityisesti ensisijaisten hyvä määrä.

– Koulutuksemme kiinnostus säilyttää hyvin tasonsa vuodesta toiseen. Tänä vuonna ilahduttaa erityisesti ensisijaisten hyvä määrä. Myös työmme naisten alalle saamisessa on näkynyt positiivisesti jo aiemmissa hauissa, mutta myös nyt, iloitsee tietotekniikan maisteriohjelman professori ja informaatioteknologian yksikön johtaja Ismo Hakala.

Lisätiedot: professori Ismo Hakala, +358 40 7518 089

Sosiaalityön osaajapula pitää hakijamäärät korkeina

Sosiaalityön maisteriohjelmaan haki 217, joista 107 valitsi Kokkolan ensisijaiseksi hakukohteekseen. Avoimen väylän hakukohteessa hakijoita on 14, joista ensisijaisia hakijoita seitsemän. Sosiaalityön valtakunnallinen ja alueellinen osaajapula pitää hakijamäärät korkeina.

Sosiaalityön opinnot tarjoavat myös ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelle mahdollisuuden edetä alalla, jonka tuntee omakseen.

– Sosiaalityö koetaan myös sisällöllisesti mielekkäänä opintona ja ammatillisena työnä. Tästä syystä siihen hakeudutaan myös muilta aloilta sitkeästi ja sitoutuneesti. Ja se tarjoaa myös ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelle mahdollisuuden edetä alalla, jonka tuntee omakseen, sanoo professori Aila-Leena Matthies.

Lisätiedot: professori Aila-Leena Matthies, +358 40 7422199

Kansainvälinen kemianalan koulutus Kokkolassa

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa tammikuussa haettiin korkeakoulujen vieraskielisiin koulutuksiin. Tällöin oli haettavana Oulun yliopiston englanninkielinen Chemistry of Sustainable Processes and Materials -maisteriohjelma, jota on mahdollista suorittaa myös Kokkolan yliopistokeskuksessa. Ohjelman hakijamäärät kasvoivat merkittävästi jo kolmatta vuotta peräkkäin.

Ilahduttavinta oli se, että Kokkolan seudulta hakevien määrä kasvoi merkittävästi.

Koulutukseen haki 267 hakijaa, mikä on lähes kaksinkertainen määrä edelliseen hakuun verrattuna. Myös ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi ollen nyt 5 hakijaa aloituspaikkaa kohti. Aloituspaikkoja ohjelmassa on tarjolla 20.

– Ilahduttavinta oli se, että Kokkolan seudulta hakevien määrä kasvoi merkittävästi, sanoo professori Ulla Lassi.

Kevään ensimmäisen yhteishaun tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 2.6.2023.

Lisätiedot: professori Ulla Lassi, +358 40 0294 090

Aikataulut

Kevään 2. yhteishaun tärkeitä päivämääriä:
Todistusvalintojen tulokset viimeistään 29.5.2023.
Muiden kuin todistusvalintojen tulokset viimeistään 7.7.2023
Opiskelupaikan vastaanotto ennen 14.7.2023 klo 15.00.
Varasijoilta hyväksyminen päättyy 1.8.2023 klo 15.00.