Hae kansainväliseen kemian maisteriohjelmaan ja opiskele Kokkolassa

Kevään ensimmäinen yhteishaku on käynnissä 4.-18.1.2023. Kokkolassa opiskeltava englanninkielinen Chemistry of Sustainable Processes and Materials -maisteriohjelma on mukana haussa. Koulutus antaa kansainvälisen osaamisen ja monipuolisen valmiuden teollisuuden asiantuntijatehtäviin ja tutkimustehtäviin. Opinnot alkavat syksyllä 2023.

Chemistry of Sustainable Processes and Materials on Oulun yliopiston maisteriohjelma, joka tarjotaan myös Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksella. Maisteriohjelmaan on mahdollista taas hakea nyt käynnissä olevassa korkeakoulujen yhteishaussa.

Kokkolan opintoihin haetaan Oulun hakukohteen kautta: tultuaan valituksi opiskelija voi valita opintojensa suorituspaikaksi Kokkolan. Haku tapahtuu Opintopolku-palvelun kautta. 

Opintopolku: Chemistry of Sustainable Processes and Materials, Master’s Programme in Chemistry, Master of Science (2y), University of Oulu

Maisteriohjelma käynnistyy syksyllä 2023, ja se on suunniteltu suoritettavaksi kahdessa vuodessa. Ohjelman suoritettuaan saa Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan myöntämän Master of Science -tutkinnon.

Työllistymisnäkymät ovat erinomaiset

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen soveltavan kemian yksikköä johtaa Oulun yliopiston professori Ulla Lassi.

– Ylempään M.Sc.-tutkintoon johtava koulutus sopii hyvin kemiantekniikan (tai vastaavan) ammattikorkeakoulututkinnon tai alemman yliopistotutkinnon suorittaneille hakijoille, ja myös työelämässä jo oleville hakijoille, koska opintoja voidaan suorittaa työn ohessa ja käytämme joustavia oppimisympäristöjä, Lassi kertoo.

Maisterivaiheen opintopolku on suunniteltu mahdollistamaan yksilölliset opintopolut opiskelijan oman mielenkiinnon mukaan.

– Opiskelijat voivat yhdistää kemian opintoihin myös muita teknillisen tiedekunnan opintoja. Esim. soveltavan kemian opintosuunnalla akkukemian ja hydrometallurgisen prosessikemian opintokokonaisuudet ovat suosittuja, ja opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti aina teollisuuteen, Lassi jatkaa.

Kokkolan seudulla asuvat opiskelijat suorittavat opintojaan opintosuunnitelman mukaan joustavia oppimisympäristöjä hyödyntäen ja tekevät tentit Kokkolassa. Laboratoriotyöt tehdään Kokkolassa sijaitsevissa laboratorioissa tai työnantajan tiloissa.

– Opiskelu on palautteen mukaan myös tukenut hyvin jo työelämässä olleiden urakehitystä. Tällä hetkellä alan osaajista on pulaa ja työllistymisnäkymät ovat erinomaiset, Lassi sanoo.

Lue lisää koulutuksesta

Hae opintopolussa 18.1. mennessä