Arvot ohjaavat yliopistojen yhteiskunnallista ja alueellista vuorovaikutusta

Arvot ohjaavat yliopistojen yhteiskunnallista ja alueellista vuorovaikutusta

Erilaiset arvot kohtaavat yliopistojen yhteiskunnallisessa ja alueellisessa vuorovaikutuksessa.

Alueellisen kehittämisen näkökulmasta on pulmallista, jos säilyttämisen ja itsensä korostamisen arvot ohjaavat eri toimijoiden toimintaa merkittävästi vahvemmin kuin muutosavoimuuden ja itsensä ylittämisen arvot, esittää  Olli Rosenqvist (» ks. Katsaus 18.9.2023).

Tällaisessa tilanteessa on vaarana, että kukaan ei kanna vastuuta alueen kehittämisestä kokonaisuutena. Vastuu kokonaisuudesta siirtyy aluekehitysresurssien jakajille. Näiden tulisi ohjata kehittämistä niin, että toimijoiden toiminta ja vuorovaikutus palvelevat alueen kilpailukyvyn kehittämistä.

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius on syksystä 2022 lähtien ryhtynyt aktiivisin toimenpitein selvittämään ja seuraamaan toimintansa vaikuttavuutta. Tavoitteena on kehittää toimintaa yhä vaikuttavammaksi. Yliopistokeskus pyrkii säännöllisesti tiedottamaan vaikuttavuustyön ajankohtaisista asioista ja edistymisestä.

Lisätietoja: