Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Botnia-strategia

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos keskiviikko 08. joulukuuta 2010, 08.24

Botnia-alueen korkeakouluyhteistyötä koordinoiva Botnia-johtoryhmä sai keväällä 2010 päätökseen yhteisen strategian laadintaprosessin. Tuore Botnia-strategia määrittelee koulutuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tavoitteet, painoalueet ja kehittämisteemat vuoteen 2015. Strategian tausta-aineistona on käytetty keväällä 2009 valmistunutta professori Jorma Rantasen laatimaa selvitystyön raporttia alueen korkeakoulurakenteen kehittämiseksi.

Strategiaan valitut yhteistyön painoalat ovat

  • yrittäjyys, erityisesti mikro- ja pk-yrittäjyys
  • aikuiskoulutus
  • hyvinvointi, kulttuuri ja matkailu ja
  • energia, ympäristö ja kestävä kehitys.


Botnia-alueen korkeakoulutoimijoiden yhteisenä missiona on edistää Botnia-alueen vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä kumppaneidensa kanssa muodostetun yhteistyöverkoston avulla. Botnia-yhteistyöosapuolten tavoitteena on keskinäisen yhteistyön syventäminen sekä laadun ja vaikuttavuuden vahvistaminen koulutuksessa ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa.

Yhteisenä visiona on saada vuoteen 2015 mennessä Botnia-alueen korkeakoulujen yhteinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä osaaminen kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettuun asemaan, ja luoda alueelle ainutlaatuisia työelämälähtöisiä koulutusväyliä.
Korkeakoulujen rakenteellisen ja toiminnallisen yhteistyön avulla halutaan nostaa alueen tutkimus,- kehitys- ja innovaatiotoiminnan kilpailtu rahoitus ja alueen väestön koulutus vähintään valtakunnan keskitasolle.

Strategia kokonaisuudessaan (pdf)

 

Jaa |