Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Terveystieteet

tekijä: paivi_vuorio — Viimeisin muutos maanantai 25. tammikuuta 2016, 14.59

TasapainomittausTerveystieteiden yksikkö muodostuu moniammatillisesta osaamisesta: terveystalous-, terveyshallinto- ja hoitotiede, fysioterapia, matemaattisluonnontiede ja biomekaniikka. Yksikössä työskentelee henkilöitä Jyväskylän yliopistosta. Terveystieteiden yksikön tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminta tukee kuntien, yritysten ja sidosryhmien alueellista, kansallista ja kansainvälistä kehittämistyötä.

Erityisosaamisalueita ovat:

  • Fyysisen toimintakyvyn mittausjärjestelmät - WELMED konsepti
  • interRAI hoidon arviointi- ja seurantajärjestelmä
  • Terveysteknologian Living Lab ja T&K hankkeet
  • Vanhustenpalvelujen hinnoittelu ja johtaminen
  • Kuntoutumista edistävä hoitotyö ja ennaltaehkäisy

Lisätietoa yksikön projektitoimminnasta

Jaa |